Investor v pozadí odhalen!

Překvapivé odhalení přineslo nahlédnutí do internetové verze obchodního rejstříku. Podařilo se najít přímé propojení mezi právníkem, který podává stohy trestních oznámení na vedení SBD Svatopluk, a firmou, která chce výhodně koupit část konkurzní podstaty.

JUDr. PHDr. Oldřich Choděra, známý pražský advokát, se intenzivně angažuje proti představitelům SBD Svatopluk a proti cestě dostavby, která by klientům zajistila návrat alespoň části vložených prostředků. Z dosud nejasných důvodů se stavěl na stranu těch, kteří usilují o likvidační konkurz a rozprodej konkurzní podstaty komukoli.

Podle slov bývalého správce konkurzní podstaty JUDr. Kudláčka se na něj obrátili představitelé realitní společnosti LAMIJA, a.s. s návrhem na odkoupení pozemků ve Velkých Přílepech, které tvoří součást konkurzní podstaty. Tento prodej by byl snazší, kdyby se podažilo eliminovat nároky bývalých klientů H-Systému, jejichž domy na těchto pozemcích stojí a kteří mají tyto pozemky pronajaté. Kriminalizace klientů je pro to výbornou cestou.

A zde Obchodní rejstřík umožnil zajímavé zjištění. Kdo je předsedou dozorčí rady LAMIJA a.s.? Nikdo jiný než JUDr. PHDr. Oldřich Choděra!

Máme zde tedy advokáta, který spojuje podávaní trestních oznámení, zřejmě pro některého svého klienta, s vidinou zisku své realitní společnosti. Je to přípustné? Nejedná se o střet zájmů?

Asi bychom se měli zeptat Advokátní komory, jak se dívá na podobné podnikání svých členů. Zda je přípustné, aby ve stejné kauze se spojoval zájem klienta a obchodní zájmy advokáta.