Co nabízí SBD Svatopluk v nynější situaci?

V současnosti existují dvě cesty, kterými se může ubírat další vývoj konkurzu a vypořádání pohledávek věřitelů:

1. Likvidační forma konkurzu

Veškerý majetek zbylý po H-Systému se rozprodá. Rozestavěné domy, které SBD Svatopluk ještě nestačilo dokončit, se prodají ve stavu, v němž jsou, tedy zchátralé. Pozemky se prodají pozemkovým spekulantům. Výnos sotva pokryje nároky Konsolidační banky a společnosti Konpo, které převzaly pohledávky Komerční banky a mají díky zástavním právům při jejich uspokojování přednost před klienty i dodavateli H-Systému.

Tuto cestu prosazuje nynější správce konkurzní podstaty dosazený sdružením Maják, JUDr. Monsport. Stát na ní moc nevydělá, ale hlavně na ní vydělá ten, kdo dokáže majetek výhodně koupit. Pro realizaci prodeje si JUDr. Monsport vybral svého vlastního společníka JUDr. Mráze.

Než se tuto cestu podaří uskutečnit, rozestavěné domy definitivně zchátrají a budou vhodné pouze pro demolici. Na klienty H-Systému nezbude podle realistických odhadů prakticky nic.

2. Provedení konkurzu tak, aby se majetek zhodnotil

Od předchozí varianty se liší tím, že se družstvu Svatopluk nebude bránit v tom, aby pokračovalo v dostavbě domů. Pokud se rozestavěné domy změní v dokončené, bude zde dost peněz na podstatně lepší uspokojení všech pohledávek, než když se domy nechají zchátrat.

Tuto cestu zvolila většina klientů H-Systému a vstoupila do Svatopluku. Tuto cestu podporuje také družstvo Merkur, v němž je další podstatná část klientů. Tuto cestu podporovala i Komerční banka a uzavřela se Svatoplukem smlouvu o způsobu vypořádání její pohledávek. Tuto cestu podporují i stavební firmy, kterým Svatopluk částečně splácí dluhy H-Systému a dává jim nové zakázky. Tato cesta je však trnem v oku těm, kteří chtějí vydělat na likvidačním konkurzu.

Vyzýváme někdejší klienty H-Systému:

Pokud chcete dostavět, připojte se k nám. Zmenšíte tím ztrátu, kterou Vám H-Systém způsobil. Pokud dostavět z jakýchkoli důvodů nemůžete, existuje zde možnost odkoupení Vaší pohledávky. Podmínky odkoupení nejsou v tomto okamžiku nejvýhodnější, protože existují síly, které tuto cestu neustále zpochybňují. Pokud však nepotřebujete peníze okamžitě, můžete vyčkat na stabilizaci právní situace a získat za svojí pohledávku její reálnou hodnotu.

Vyzýváme zástupce státu:

Stát v kritickém období spoluvlastnil z 25% H-Systém prostřednictvím České finanční. Neměl sice většinový podíl a tudíž nenese plnou zodpovědnost za všechny jeho kroky, přesto však se nemůže zbavit podílu viny. V době, kdy H-Systém spěl ke krachu, nevaroval jeho klienty a nechal je vkládat další a další prostředky. Dnes, kdy hrozí konkurz, zástupci státu v Konsolidační bance vznášejí nárok na přednostní uspokojení pohledávek, převzatých od Komerční banky. Není to nemorální?

Odprodejte státní pohledávku družstvu klientů za symbolickou částku, aby mohli, byť s velkou ztrátou, realizovat svou představu o bydlení. Nechtějte být tím, kdo pád H-Systému spoluzavinil a nyní na něm zbohatne.