Dopis jednoho z členů družstva předsedovi vlády

Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
110 00 Praha 1

Vážený pan
Miloš Zeman
Předseda vlády ČR

V Praze 20. července 2000

Vážený pane předsedo vlády, uvědomujeme si, že není ve Vašich silách vyřešit každou stížnost, protest nebo prosbu občanů této země, kteří se na Vás s důvěrou obrátí, neboť nepravostí a nespravedlnosti kolem nás je stále velmi mnoho.

Přesto si ale dovolujeme upozornit na náš problém, neboť jsme vyburcováni neobjektivností, s jakou se setkáváme v některých hromadných sdělovacích prostředcích, informujících o kauze H-Systém, jejímiž aktéry jsme se také, bohužel, stali.

Celá kauza je velmi složitá a ti, jichž se dotýká nejvíce - poškození klienti H-Systému - se paradoxně rozdělili do dvou (respektive tří) skupin, které, ke škodě všech poškozených, nemohou najít společný jazyk.

První skupina - sdružení MAJÁK, zastupovaná místopředsedkyní Unie svobody Hanou Marvanovou a nyní nově Jitkou Druneckou, požaduje "pouze vrácení svých peněz a spravedlivé rozdělení všeho, co zbylo.....". Je samozřejmě jednoduché požadovat zpět své peníze z investice, která prostě nevyšla. A že tato investice byla více než špatná si uvědomují všichni, i členové druhé skupiny - SBD SVATOPLUK. Kde ale vzít ty mnohamilionové částky, nezbytné k alespoň částečnému uspokojení všech poškozených? Co zbylo po H-Systému? Rozestavěné hrubé stavby, které se stávaly cílem zlodějů a různých jiných existencí. Není efektivnější zachránit špatnou investici i za cenu dalšího finančního zatížení, jejímž výsledkem by ale byly hmatatelné statky - postavené byty a domky, které by sloužily jak k bydlení, tak i k následnému prodeji s cílem postupného vyrovnání ku prospěchu všech poškozených? To je cesta, kterou zvolil SVATOPLUK po svém založení v roce 1997, kdy došlo ke krachu H-Systému. SBD SVATOPLUK sdružuje více než 600 bývalých klientů H-Systému (sdružení MAJÁK cca 80), zbývající klienti se sdružili do organizace MERKUR, se kterým SVATOPLUK stále spolupracuje. SBD SVATOPLUK vždy byl a je nejen otevřenou organizací pro všechny poškozené klienty. Družstvo je také přístupné pro všechna jednání a dohody, které povedou k co nejoptimálnějšímu řešení tak, aby nebyli ještě více poškozeni ti, kteří, ve snaze postarat se o své bydlení, vynaložili mnohdy celoživotní úspory.

Členové SVATOPLUKU se rozhodli pokračovat ve výstavbě a zachránit z rozestavěných staveb, co se dá. K tomu ale bylo nezbytné podepsat s kolabujícím H-Systémem nájemní smlouvy na pozemky, což se také stalo. Bez této smlouvy by další činnost družstva byla bezpředmětná. Toto se ovšem nyní stalo podnětem pro obvinění představitelů SBD, které jsme si demokraticky zvolili proto, aby hájili na veřejnosti zájmy nás všech. Je to stejné, jako by byli obviněni všichni členové SBD. Z postižených se tak stávají obvinění, skuteční viníci jsou nepostižitelní. Je zvláštní, že nikoho nezajímá fakt, že z peněz svých členů SVATOPLUK nejen platil hlídání stavebních pozemků s rozestavěnými hrubými stavbami, aby je zloději postupně celé nerozkradli, ale ani to, že stavby byli zazimovány (opět z peněz členů SVATOPLUKU), neboť další zimu by již nepřežily. K dnešnímu dni družstvo SVATOPLUK investovalo 80 milionů korun z peněz svých členů do další výstavby a zkolaudovalo kolem padesáti bytových jednotek. Kromě toho postupně odkupovalo pohledávky H-Systému, zejména ty, které byly jištěny zástavními právy. Zdálo se, že SBD SVATOPLUK zvolilo správnou cestu, na jejímž konci by bylo postupné uspokojení poškozených buď dokončenou výstavbou, nebo částečným finančním narovnáním. Jak ale ukazují poslední události, bylo bláhové myslet na spravedlivé vyrovnání a na to, že věci se dají řešit způsobem, který by byl spravedlivý ke všem drobným věřitelům. Soudkyně, které byla tato kauza svěřena, jakož i nynější správce konkursní podstaty (původní správce konkursní podstaty, který chtěl řešit věci konstruktivním způsobem a byl nakloněn výstavbě, byl soudkyní odvolán a přesto, že Vrchní soud její rozhodnutí zamítl, soudkyně jej do funkce neustavila a odvolala jej znovu), volí cestu tzv. likvidačního konkursu, který vylučuje pokračování ve výstavbě. Naprosto šokujícím ve vývoji událostí posledních dnů bylo odvolání původního věřitelského výboru a jmenování nového, v němž se pro zástupce SBD SVATOPLUK, který je se svými cca 650 miliony korun pohledávek druhým největším věřitelem H-Systému, nenašlo jediné místo. Tím ztrácíme všichni - tedy i členové MAJÁKU - naději, že se nám vrátí alespoň část prostředků, neprozřetelně vložených do H-Systému.

Vážený pane předsedo vlády, dnes jsme se dočetli v Hospodářských novinách, že jste ochoten přijmout některé z bývalých klientů H-Systému - zástupce MAJÁKU. Jsme Vám vděčni, že se budete zabývat touto kauzou a pevně věříme, že paní Spravedlnost není slepá a že k tomu, aby se vyjasnily všechny okolnosti dané kauzy, je třeba vyslyšet všechny její aktéry - tedy i představitele SBD SVATOPLUK. Předem Vám děkujeme za pochopení a čas, který jste ochoten nám věnovat.