Dopis jednoho z členů družstva ministrovi spravedlnosti

Velké Přílepy, dne 18.7.2000

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci soudkyně, která se zjevně zpronevěřuje svému soudcovskému slibu a rozhoduje v rozporu s elementárními principy spravedlnosti. Za jiných okolností by se tímto případem měl zabývat soud vyšší instance - zde to však není možné. Tato soudkyně rozhoduje v první instanci jako samosoudkyně a do svých usnesení připojuje poučení: "Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné".

Nejsem právník, a je pro mne obtížné pochopit, že libovolně nespravedlivé rozhodnutí může být neodvolatelné. Věřím, že musí existovat nějaká cesta, jak zvrátit chybná rozhodnutí soudce. Proto se na Vás obracím s prosbou o radu.

Pokusím se Vám nastínit obrysy tohoto případu. Jde o konkurz úpadce H-systém, a.s., v němž rozhoduje JUDr. Eva Hodačová. Ve svém posledním usnesení odvolala věřitelský výbor a jmenovala výbor nový.

Největšími věřiteli úpadce jsou nyní Konsolidační banka spolu se svou dceřinou společností Konpo a družstvo Svatopluk, do něhož vložila své pohledávky většina původních klientů H-systému. Paní soudkyně odvolala z věřitelského výboru družstvo Svatopluk, jehož pohledávka činí mnoho stovek miliónů, a místo něj jmenovala jako člena i náhradníka dvě soukromé osoby s pohledávkami v zanedbatelné výši.

Je možné ignorovat největší skupinu poškozených klientů a dát právo rozhodovat o konkurzu majiteli pohledávky řádově nižší? Bylo by teoreticky přípustné, aby paní soudkyně sestavila věřitelský výbor z osob, kterým H-systém dluží třeba jen jednu korunu?

Toto usnesení padlo 3.7.2000, ale dosavadní členové věřitelského výboru se o něm dozvěděli až z tisku. Poslední oficiální rozhodnutí paní soudkyně Hodačové zní, že se nový věřitelský výbor bude volit nebo jmenovat během přezkumného řízení dne 3.10.2000. Proč soudkyně tajně odvolává věřitelský výbor před termínem, který sama stanovila? Věc působí dojmem, jak by paní soudkyně chtěla v případu učinit nezvratné kroky dříve, než věřitelé stačí reagovat.

Tento poslední krok bohužel pouze zapadá do série podobných pochybných rozhodnutí stejné soudkyně. Začátkem roku soudkyně odvolala správce konkurzní podstaty JUDr. Kudláčka a ustanovila správcem osobu, která reprezentuje jednu malou skupinku věřitelů, JUDr. Monsporta. Když Vrchní soud toto rozhodnutí paní soudkyně zrušil, nový konkurzní správce odmítl vydat písemnosti původnímu správci s odůvodněním, že stejně správcem bude on. Nemýlil se, paní Hodačové se podařilo i přes rozhodnutí Vrchního soudu nakonec prosadit svou.

Nový správce konkurzní podstaty rozhodl, že majetek bude prodávat přes svého společníka JUDr. Mráze. Tím zcela mizí možnost kontroly výhodnosti prodeje. Je to korektní?

Paní soudkyně Hodačová pravidelně projednává postup konkurzu s paní Hanou Marvanovou, která zastupuje jednu malou skupinku věřitelů. Podle slov zaměstnankyně soudu již paní Marvanová vyšlapala do kanceláře paní soudkyně cestičku. Přitom se soudkyně odmítá setkávat se zástupci ostatních věřitelů. Lze toto považovat za nezaujatý přístup?

Vážený pane ministře, zde jsou shrnuty otázky, na které nenalézám odpovědi a doufám, že na Vašem úřadě se najde osoba, která mi je bude schopna zodpovědět:

1. Může soudkyně zcela ignorovat výši pohledávek, odstranit z věřitelského výboru nejvíce poškozené osoby a dosadit místo nich osoby s minimálními pohledávkami?

2. Může soudkyně nechat nového konkurzního správce odvolaného rozhodnutím Vrchního soudu vykonávat svoji práci, protože se jej chystá opakovaně dosadit poté, co opakovaně odvolá původního správce?

3. Může soudkyně manipulovat se složením věřitelského výboru potají a mimo termíny, které sama stanovila?

4. Může soudkyně jmenovat konkurzním správcem osobu, kterou malá skupinka věřitelů deklaruje jako svého zástupce?

5. Může konkurzní správce prodávat majetek přes svého vlastního společníka v podnikání?

6. Může soudkyně rozhodovat podle výsledků pravidelných schůzek s prominentní političkou?

Vážený pane ministře! Je-li na všechny tyto otázky odpověď ANO, pak se zřejmě hluboce mýlím v tom, co považuji za spravedlnost. Pokud je ovšem odpověď NE, pak věřím, že v našem právním řádu existuje možnost, jak zjednat nápravu. H-systém před pár léty okradl přes tisíc klientů o celoživotní úspory. Nyní hrozí, že naše justice okrade stejné lidi podruhé. Prosím, věnujte tomuto případu svoji pozornost.