Dopis jednoho z členů družstva soudkyni JUDr. Hodačové

JUDr. Eva Hodačová
Samosoudce
Krajský obchodní soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze 20.7.20000

Vážená paní doktorko,

jsem členem SBD Svatopluk, které sdružuje největší část bývalých klientů společnosti H-Systém a veškerá rozhodnutí, která jste jako soudkyně v této kauze učinila, byla proti zájmům SBD Svatopluk a zmenšují stále šance jeho členů, tedy i moje, na vrácení alespoň části prostředků, které jsme investovali do základní lidské potřeby - bydlení.

Vaše neustálé maření snah družstva dospět k rychlému a spravedlivému vyrovnání pohledávek všech věřitelů je až příliš nápadné a naopak Vaše rozhodování v zájmu sdružení Maják se vymyká veškerým standardním postupům obvyklým při konkurzních řízeních. Vaše chování je výsměchem všem tvrzením vládních činitelů o nezávislosti českých soudů a znovu mě utvrzuje v názoru, že Českou republiku nelze považovat za právní stát.

Nedávno jste obdržela stížnost členky sdružení Maják Ing. Marty Naďové na složení věřitelského výboru, které sestavila pravděpodobně Dr. Marvanová, využila duševní lability a nevyrovnanosti této dámy a přemluvila ji k podpisu tohoto pamfletu. Vy jste neobvykle bleskově reagovala a odvolala jste původní věřitelský výbor. Skutečně nevídaná rychlost u českého soudu.

Tímto dopisem vyjadřuji ostrý protest a nesouhlas s vyřazením SDB Svatopluk z nového věřitelského výboru, kterým jste znemožnila cca 700 lidem (včetně SBD Merkur) jakkoliv ovlivňovat další průběh konkurzního řízení a zamezila jeho členům přístupu k veškerým informacím. Tímto krokem se také snažíte připravit o střechu nad hlavou několik desítek lidí, kteří vynaložili další finanční prostředky a dostavěli rozestavěné domy.

Dosavadní činnost SBD Svatopluk, dle mého názoru, směřuje k dostavbě bytů a spravedlivému vyrovnání i ostatních bývalých klientů, kteří požadují navrácení alespoň části vložených peněž, a to nejen členů SBD Svatopluk. Současná kampaň, kterou proti družstvu rozpoutalo sdružení Maják a kterou Vy aktivně podporujete, považuji za vrcholně neseriózní, neboť je postavena na lžích a polopravdách.

Vážená paní soudkyně, pevně věřím, že i můj dopis se u Vás setká minimálně s takovou odezvou jako stížnost Ing. Naďové a že začnete postupovat v konkurzním řízení dle platných zákonů a přestanete hájit zájmy pouze jedné malé skupiny lidí, kteří pomocí lživých tvrzení dezinformují veřejnost a vůbec se neštítí jakýchkoliv praktik, aby prosadili svoje zájmy. V opačném případě doufám, že budete z rozhodnutí vyšších justičních orgánů této země z tohoto případu co nejdříve odvolána a budete se věnovat jen takovým, u kterých nebudete mít již příležitost napáchat tolik zmatků, škod a zla. A Vaše "nezávislost" budiž odstrašujícím příkladem pro všechny soudce v České republice.

Na vědomí:
Otakar Motejl, ministr
Ministerstvo spravedlnosti ČR