Dopis jednoho z členů družstva Vrchnímu státnímu zástupci

Vrchní státní zástupce
JUDr. Brükler
nám. Hrdinů 1300
Praha 4

Velké Přílepy, 17.07.2000

Vážený pane státní zástupce,

v časovém presu našeho patečního rozhovoru jsem Vás zapomněl upozornit na další skutečnost, která svědčí o propojenosti vyšetřování s průběhem konkurzu H-Systemu.

Pí samosoudkyně JUDr. Eva Hodačová pod nátlakem pí Marvanové odvolala správce konkurzu p. JUDr. Kudláčka (neuvedla žádnou podloženou příčinu) a jmenovala p. JUDr. Monsporta ( v telefonickém rozhovoru s p.Králem uvedla pí Drunecká z Majáku: "Víte vůbec co to nás stálo tam pana Monsporta dosadit?".

JUDr. Kudláček se odvolal k vrchnímu soudu.

Soudce JUDr. Kareta mu vyhověl a pověřil ho zpátky do funkce.

JUDr. Kudláček si šel převzít zpět dokumentaci od pana Monsporta, který mu řekl: "Co pak kolego, Vy nevíte že jste zase odvolán?".

JUDr. Kudláček se znovu odvolal k Vrchnímu soudu.

Státní zástupce Mgr. Havel navštívil p. JUDr. Karetu.

JUDr. Kareta pověřil p. JUDr. Monsporta do funkce správce konkurzu.

Pan vyšetřovatel Rakaš obvinil předsedu a místopředsedu SBD Svatopluk ze znevýhodňování věřitele.

JUDr. Monsport prohlásil, že půjde cestou likvidačního konkurzu a prodej majetku bývalého H-Systemu bude řídit p. JUDr. Mraz (jeho kolega ze stejné advokátní kanceláře).

Soudkyně JUDr. Eva Hodačová odvolala věřitelský výbor a do nového výboru jmenovala pí Druneckou (pohledávka 2,5 mil. CZK) a vyloučila p. Tomšeje (sdružená pohledávka 100 členů družstva Merkur ca. 70 mil. CZK ) a SBD Svatopluk (druhého největšího věřitele - přes 650 členů, pohledávka ca. 400 mil. CZK) - protože jeho představitele byly absurdně obviněni ze znevýhodňování věřitele!

Naskýtají se otázky:

1. Proč pan soudce Kareta svoje rozhodnutí změnil? Mezi jeho prvním a druhým rozhodnutím nedošlo k žádným změnám!

2. Komu prospěje likvidační konkurz? Bývalým klientům rozhodně ne!

3. Kdo má zájem, aby zástupce většiny klientů nebyla ve věřitelském výboru? Zkonstruované obvinění předsedy a místopředsedy bylo jen důvod k těmto změnám! Přece platí presumpce neviny!

Vážený pane vrchní státní zástupce, doufám, že toto doplnění Vás ještě více utvrdilo v tom, že je v této kauze nadmíru využíváno nadřízeného postoje státní a politické moci. Jsem přesvědčen, že do této věci můžete vnést právo a pořádek, protože my, obyčejní lidé můžeme v právo, spravedlnost a slušné jednání pouze doufat.

Předem děkujeme za Vaši osobní angažovanost v tomto případu.