Dopis jednoho z členů družstva soudkyni JUDr. Hodačové

JUDr. Eva Hodačová
Krajský obchodní soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze dne 10.07.2000

Vážená paní samosoudkyně,

já a moje manželka jsme bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System, a.s, kteří už pět let čekáme a v posledních dvou letech k tomu přibyla i nevšední snaha zajistit si základní potřebu, kterou je bydlení. Tato snaha nás ovšem stála nejen další vynaložené, nemalé finanční prostředky (náš vysněný řadový domeček, který měl stát 2,1 mil. Kč se vyhoupl na 3,3 mil. Kč - splácíme 3 úvěry), ale především mnoho sil a nervového vypětí. Ale teď, když konečně bydlíme a ostatním se nastěhování do nového též blíží, musíme přihlížet jak skupina našich státních úředníků pod tlakem pí JUDr. Marvanové dělá vše proto, aby se naše úsilí, bývalých klientů H-systemu, zmařilo.

Rezolutně nesouhlasíme se způsobem, jak je konkurz Vámi veden.

Pan správce JUDr. Kudláček zvolil jediný rozumný způsob řešení konkurzu, a to nelikvidační- záchrana a dokončení existujících staveb a postupný odprodej pozemků lidem, kteří tam měli bydlet. Z utržených peněz by se uspokojovala pohledávka KB - bylo mu také jasné, že maximální možná cena, za kterou by se mohly prodat pozemky a rozestavěné domy (jestli vůbec by se prodaly) by ani zdaleka neuspokojila KB, což znamená že pro bývalé klienty by nezbyla ani koruna!

Kdo měl zájem na jeho odvolání ?

Jedině někdo, kdo má zájem o zneprůhlednění průběhu konkurzu, o znemožnění většině bývalých klientů H-Systemu spolurozhodovat a o získání za minimální cenu všech pozemků H-Systemu ( současně v majetku KoB ) s cílem osobního obohacení. Je to správné?

Nasvědčují tomu všechny výroky p. JUDr. Monsporta, který se rozhodl jít likvidační cestou a odprodávat bývalý majetek H-Systemu pomoci svého kolegy p. JUDr. Mráze.

Další znepokojící zpráva je snaha změnit strukturu věřitelského výboru podle představy pí Marvanové a p. JUDr. Monsporta, což je postup popírající logiku celého konkurzního řízení.

Těmto nátlakům jste též vyhověla a 03.04.2000 jste odvolala věřitelský výbor - o tom se "bývalí" členové věřitelského výboru SBD Svatopluk a p. Tomšej ( sdružení Merkur ) museli dozvědět teprve 17.07.2000 z novin. Je to správné?

Do nového věřitelského výboru jste jmenovala pí Druneckou s pohledávkou 2,5 mil. CZK a náhradníka p. Rozsypala s pohledávkou 0,75 mil. CZK - konečně se pí Marvanové podařilo je tam prosadit.

Zato jste vyloučila zástupce většiny klientů:
- p. Tomšeje (zástupce sdružení Merkur - 100 členů, pohledávka 70 mil. CZK)
- zástupce SBD Svatopluk (druhý největší věřitel - 650 členů, pohledávka 400 mil. CZK)

Důvod ???

Teď jste vytvořila ideální podmínky, aby se někdo nekontrolován většinou bývalých klientů H-Systemu dostal k jeho majetku - byl tohle Váš cíl?

Opravdu si myslíte, že je Vaše jednání správné?

My rozhodně ne.

Jsme rozhodnuti se obrátit v této kauze na nejvyšší místa nejenom v republice a poukázat na hrubé porušování spravedlnosti jak z Vaši strany, tak i ze strany orgánů, které vedou vyšetřování celé kauzy H-Systemu.

Nenecháme se okrást podruhé!

Na vědomí
Ministerstvo spravedlnosti
Otakar Motejl - ministr
Vyšehradská 16, Praha 1