Historie, současný stav a perspektiva klientů H-Systemu

Zpracováno na základě prezentace SBD Svatopluk a SBD Merkur pro členy OS Maják

Na čem se shodují sdružení a družstva klientů:

Chronologie vývoje kausy

Stav H-Systemu před konkursem

Září 1997

Jaro 1998

Duben 1998

Září 1998

Listopad 1998

Co je SBD Svatopluk?

Výsledky činnosti SBD Svatopluk

Co je SBD Merkur

Majetek společnosti H-Systém

Stav pohledávek

Pozemky v konkursní podstatě a odhad jejich ceny

Lokalita plocha zástava cena obvyklá
Bohnice 19.353 m2 UNB 2.200 / m2
Horoměřice 26.398 m2 KB 700 / m2
Velké Přílepy 225.800 m2 KB 500 / m2
Statenice 70.505 m2 KB 250 / m2
Lichoceves 973.395 m2 KB 15 / m2
Libeň 3.491 m2 firma 1.200 / m2
Celkem 1.318.941 m2

Komerční banka byla ochotna prodat své pohledávky za 400 mil. Kč se splatností do 2005, UNB za 90 mil. Kč se splatností do roku 2000.

Význam pozemků v majetku H-Systemu

H-Systém byl spoluvlastníkem dalších společností

K taktice SBD Svatopluk před vyhlášením konkurzu

Pro SBD Svatopluk má prioritu výstavba a zajištění bydlení

Zajištění náhradního ubytování pro potřebné

Dostavba, případně zakonzervování rozestavěných atriových bytů a domků

Kolik můžeme získat při standardním průběhu konkursu - idealistická varianta

Kolik můžeme získat při standardním průběhu konkursu a prodeji za cenu obvyklou

Kolik můžeme získat při standardním průběhu konkursu - nejpravděpodobnější varianta

Jaký navrhujeme postup

Založit nový subjekt - družstvo M-S-M Maják - Svatopluk - Merkur, které bude usilovat o:

Kde získat peníze na odkup?