Tragikomická story H-Systému pokračuje

Dvěma poškozeným klientům hrozí vazební cela

Článek z Profitu z poloviny července 2000

Před Úřadem vlády se příští týden chystá další demonstrace. Tentokrát se na ní sejdou bývalí klienti zkrachovalé firmy H-Systém, kteří se sdružili do Stavebního bytového družstva Svatopluk. Narozdíl od střadatelů kampeliček nebudou požadovat, aby jim vláda vrátila milionové částky, složené na byty a rodinné domky. Budou mít jediné přání - aby státní orgány nekladly překážky v další výstavbě, kterou si na troskách H-Systému sami financují. Činnost jejich bytového družstva je však v současné době komplikována dva roky se vlekoucím konkurzem H-Systému.

Šok: z obětí se staly viníci

V minulých dnech se členové družstva ocitli v šoku: Dva představitelé Svatopluku byli obviněni ze zvýhodňování družstva vůči ostatním věřitelům, jmenovitě vůči Komerční bance. Uzavřeli totiž před dvěma lety s H-Systémem nájemní smlouvy na pozemky, což bylo nezbytným předpokladem další výstavby. Údajně tím snížili hodnotu konkurzní podstaty o dvacet milionů korun. Z postižených se tak stali obětní beránci, zatímco skuteční viníci jsou nepostižitelní. Například v Komerční bance za miliardové úvěry poskytnuté H-Systému nikdo osobní zodpovědnost nenese.

Podstata obvinění navíc zpochybňuje samotnou existenci družstva, jehož záměrem byla a je další výstavba. Kdyby totiž od kolabujícího H-Systému pozemky tehdy nezískalo, byla by další činnost družstva bezpředmětná.

Neprůhledné způsoby rozhodování

Konkurz firmy H-Systém probíhá podivným a neprůhledným způsobem. Původní správce konkurzní podstaty Karel Kudláček se snažil, alespoň podle Svatopluku, řešit situaci konstruktivně. Soudkyně ho však v lednu 2000 odvolala. Vrchní soud její rozhodnutí zamítl. Soudkyně však Kudláčka zpět do funkce neustavila a odvolala ho znovu. Na jeho místo jmenovala s tichým souhlasem místopředsedkyně Unie svobody Hany Marvanové Josefa Monsporta. Marvanová je právní zástupkyní asi 80 bývalých klientů H-Systému, kteří nechtěli vstoupit do družstva a pod hlavičkou sdružení Maják usilují o vlastní finanční vyrovnání s H-Systémem.

Marvanová se příliš netajila domněnkou, že družstvo Svatopluk "tuneluje" zbytky majetku, který po H-Systému zůstal, čímž údajně poškozuje její klienty. Měla dojem, že původní správce konkurzní podstaty jedná ve prospěch družstva, a proto se zasadila o jeho odvolání. V tomto ohledu jí nový správce vychází vstříc více, neboť se činnost družstva zmrazit. S jeho působením není spokojen věřitelský výbor, který žádá jeho odvolání a navrhuje, aby správcem konkurzu byla jmenována třetí, zcela nezúčastněná osoba, která nemá vazby na nikoho ze zúčastněných. Pokusy družstva Svatopluk dohodnout se se sdružením Maják na společném postupu ale ke škodě všech věřitelů ztroskotávají.

Není konkurz jako konkurz

Původní správce konkurzní podstaty Karel Kudláček se snažil vést konkurz tak, aby se po zkrachovalé firmě uchránilo co nejvíce hodnot. Jediné rozumné řešení podle něho bylo pokračovat ve výstavbě a snažit se z rozestavěných staveb zachránit, co se dá. Většina z nich byly hrubé stavby bez střechy, které by další zimu nepřežily. Stavby, které už byly pod střechou, se stávaly snadným cílem zlodějů, kteří si z nich odváželi okna, dveře a stavební materiál. Správce si vyžádal posudek odborného znalce z oblasti stavebnictví a proti další výstavbě neměl námitek. Družstvo Svatopluk investovalo k dnešnímu dni 80 milionů korun z peněz svých členů do další výstavby a zkolaudovalo kolem padesáti bytových jednotek. Kromě toho postupně odkupovalo pohledávky, zejména ty, které byly jištěny zástavními právy. Zdálo se, že družstvo je na dobré cestě uspokojit postupně poškozené buď dokončenou výstavbou, nebo částečným finančním narovnáním. Poslední události však tuto iluzi zvrátily. Ke slovu se dostává tzv. likvidační průběh konkurzu, který vylučuje pokračování ve výstavbě. Klienti tak ztrácejí naději, že se jim vrátí alespoň část prostředků, vložených do H-Systému.

Stát dává ruce pryč

"Pane prezidente, prosím, neodsuzujte náš někdejší vstup do H-Systému jako lehkovážnost," stojí v jednom ze zoufalých dopisů, které od členů družstva Svatopluk přicházejí v těchto dnech do Kanceláře prezidenta republiky. Fakt je, že firmu H-Systém považovala za perspektivní jak Komerční banka, tak tehdejší ministerstvo hospodářství, pro něž byla vzorem dostupné výstavby pro střední vrstvy. Navíc v době počátků H-Systému byl výběr možností pro lidi, kteří chtěli vyřešit vlastní bydlení, velmi omezený.

Neodpustitelné je, že společnost Česká finanční, která byla plně vlastněna státem a měla v H-Systému 25 procent akcií, nijak klienty nevarovala. Také Komerční banka poskytovala H-Systému úvěry do poslední chvíle, čímž uměle udržovala zdání, že je vše v pořádku. Běžný klient byl proti tomu zcela odříznut od informací.

Jediná šance - dohoda s Konsolidační bankou

Pohledávku ve výši 1,4 miliardy korun, kterou má Komerční banka u H-Systému, převzala s dalšími miliardami špatných úvěrů Konsolidační banka, tedy stát. Jak řekl při jednání s představiteli družstva guvernér ČNB Josef Tošovský, stát na s návratem úvěru nepočítá. V konkurzu má Konsolidační banka naději na pouhý zlomek dlužné částky. Proto se nabízí řešení, aby bývalí klienti od Konsolidační banky pohledávku společně odkoupili, uvolnili zástavu na pozemcích a zhodnotili je. Podle výpočtů odborníků z družstva by pak klienti mohli kalkulovat s návratem poloviny prostředků vložených do H-Systému. V opačném případě jim nekyne více než několik málo procent. A některým z nich navíc i vazební cela.

Pavel Richter