Rozhovor (spíše výslech) redaktora HN Hraběte s místopředsedou SBD Svatopluk v plném rozsahu. Měl se objevit v Hospodářských novinách dne 27. července 2000.

Během několika let se zkrachovalý H-systém stal nepřehledným "bludištěm" majetkových i personálních vztahů, jejichž rozpletení je na policii. Na řadu otázek musí nyní odpovídat i místopředseda družstva Svatopluk Pavel Středa. Vyšetřovatel Vás obvinil na základě nájemních smluv a jejich dodatků s bývalým šéfem H-systému panem Smetkou z trestného činu poškozování věřitelů. Co Vás vedlo k uzavření takových dohod?

V době jejich podpisu byl sice již podán návrh na konkurz, ale byli jsme přesvědčeni, že konkurz není řešením, protože by na většinu věřitelů nic nezbylo. Pouze banky by byly částečně uspokojeny díky zástavním právům. Naopak pokračováním ve výstavbě bychom uspokojili bytové potřeby klientů a prostředky již dříve vložené do H-systému by nepřišly zcela nazmar. Podepsali jsme s největšími věřiteli H-systému, bankami, smlouvy o postupném odkupu jejich pohledávek. Výstavbu a plnění smluv jsme však mohli zajistit pouze tehdy, jestliže bychom měli zajištěnu plnou kontrolu nad majetkem H-systému. Proto jsme uzavřeli nájemní smlouvy a snažili se získat kontrolu i nad dalšími společnostmi Smetkova impéria. Nikdo se nám nemůže divit, že jsme vedení H-systému příliš nedůvěřovali.

Podle vyšetřovatele jste však nájemními smlouvami vlastně vytvořili na majetku břemeno a tím jeho hodnotu výrazně snížili.

Situace se samozřejmě změnila vyhlášením konkurzu. Nečekali jsme, že k tomu dojde, protože žádost podalo pouze devět subjektů s pohledávkou cca 10 mil. korun, z toho dva družstevníci, kteří zapomněli návrh stáhnout. Mimochodem ani jeden ze subjektů, který je uveden v obvinění. Od samého počátku nám bylo jasné, že se musíme vyrovnat i s ostatními věřiteli. Přivítal bych, kdyby správce konkurzní podstaty v zájmu všech věřitelů nás nechal pokračovat ve výstavbě a dohlédl na to, aby se zisky ze zhodnocení rozdělovaly mezi všechny věřitele. Zákon to správci umožňuje. Jsme proti likvidačnímu konkurzu, t.j. proti rychlému prodeji nezhodnoceného majetku, při kterém by na bývalé klienty H-systému nezbylo více než 5% peněz, které do H-systému vložili. Vydělal by pouze ten, kdo by majetek z konkurzní podstaty odkoupil.

Jenže majetek zhodnotíte jen o peníze vašich členů, kteří chtějí dostavět...

To není pravda. Například vybudováním inženýrských sítí zhodnotíte pozemky mnohem více, než jen o vložené prostředky. Nemalé částky vynaložil H-systém na projekty. Pokud se neuskuteční zůstanou tyto prostředky nevyužity. Také rozestavěné domy by se během let, které od kolapsu H-systému uplynuly, rozpadly. Dostavbou jsme tak část hodnot, které po H-systému zbyly, zachránili.

Z dokumentů je zřejmé, že vaše družstvo vlastní přes 50% 1. českoamerické realitní společnosti, přes kterou bývalý vlastník Smetka založil H-systém. Proč jste kupovali podíly tak problémové společnosti?

Již jsem se zmínil o tom, že jsme se snažili získat kontrolu nad Smetkovými společnostmi. V té době jsme nevěděli, jakou hodnotu vlastně mají. Teprve později se podezření, že ČARS má nulovou hodnotu, potvrdilo. V její budově můžeme mít alespoň kanceláře. Má tam sídlo i kampelička, SÚD Svatopluk.

Svatopluk je družstvo lidí, kteří přišli v H-systému o dost velké peníze a dávali další značné sumy na dostavbu. Z jakých peněz jste tedy kupovali podíl v ČARS?

Vybírali jsme peníze nejen na výstavbu, ale také na odkup různých pohledávek. Akcie společností, které jsme získávali jsme částečně hradili z vybraných peněz od družstevníků a částečně i zápočtem pohledávek.

V jednom z dodatků je konstatováno, že jste zaplatili jako zálohu na nájem do roku 2003 Smetkovi přes pět milionů korun. Z jakých peněz to bylo?

Dohromady šlo o sedm a půl milionu za nájem pozemků a staveb. Zpočátku jsme si představovali, že budeme dávat H-systému peníze pouze na výstavbu. Ten však potřeboval hradit mzdy svých zaměstnanců, pojištění, dluhy apod. Jedinou formu úhrad na kterou jsme přišli, bylo dát tyto prostředky H-systému formou předplacení nájmů. Vše bylo z vybraných peněz od družstevníků.

Ze zprávy správce konkurzní podstaty vyplývá, že dodatky k nájemní smlouvě jsou vlastně antidatovány. Jak je to s tím?

To jsme vysvětlovali i vyšetřovateli. Báli jsme se, že budou činěny pokusy uzavřené nájemní smlouvy zpochybnit a tak jsme zachovali pouze jediné originály, které jsme uschovali u notářky. Na výzvu jsme byli nuceni smlouvy předložit. Z kopií jsme je nechali přepsat a tak jsme je zrekonstruovali. Při přepisu došlo k tomu, že tam byl přidán odstavec z nějaké jiné smlouvy. Moji chybou bylo, že jsem je řádně nezkontroloval.

Měl Svatopluk i jiné příjmy než od svých členů?

Ne, neměl. Abych byl přesný, měli jsme nějaké příjmy. Například od firem, které měly uskladněný materiál na námi pronajatých pozemcích. Tyto příjmy však byly řádově stotisícové.

O situaci kolem H-systému se jednalo i u guvernéra ČNB Tošovského. Ten údajně řekl, ať Vám prodají konkurzní podstatu za korunu.

Na tomto jednání byl předseda družstva Král společně se zástupkyní Majáku doktorkou Marvanovou. Tošovský se zmínil, že kdyby došlo k prodeji pohledávky Komerční banky, převedené na Konsolidační banku, bývalým klientům H-systému za nějakou symbolickou částku, bankovní dohled by k tomu neměl výhrady.

Klienti H-systému přišli o miliony. Jak je na tom podle Vás Smetka?

O tom, jaký má majetek nic nevím, nebude ale velký. Mám pocit, že Smetka je typem člověka, který se žene za svými ideály a představami. Zapomínal však, že je třeba vytvářet rezervy a nehazardovat se svěřenými prostředky.

Jak si pak vysvětlujete ten obrovský propletenec firem a personálního propojení, který vybudoval?

Částečně to souvisí s tím, že měl spoustu nápadů týkajících se různých činností a částečně s tím, že je levnější kupovat firmy majetek vlastnící, než majetek sám. Nemusíte totiž platit daň z převodu nemovitostí. Jiné důvody samozřejmě nevylučuji.