Pro koho pracuje redaktor Miloš Hrabě?

Po sérii článků v Hospodářských novinách se naskytá otázka, zda redaktor Miloš Hrabě je zaměstnancem novin, nebo pracuje pro tandem Marvanová - Drunecká. Podívejme se, co tento redaktor píše a jaká je pravda.

Článek "Zástupce věřitelů H-Systemu jsou obviněni". 03.07.2000

Po dlouhém odmlčením se pan redaktor MH opět přihlásil bombastickou zprávou. Ve svém minulém článku z 12.1999 barvitě líčil obvinění z vyhrožování pí Marvanové proti jednomu členu SBD Svatopluk, které se ukázalo jako neopodstatněné a bylo zamítnuto. To ale pan redaktor i po několikerém upozornění zapomněl napsat.

Tentokrát hněvu pí Marvanové nebyli ušetření předseda a místopředseda družstva Svatopluk, které spolu se 650 dalších klientů si dovolili neuposlechnout a pokračovali ve výstavbě. Když na ně jinak nemůžeme, uděláme z nich kriminálníky - na nějaké presumpci neviny přece nezáleží.

Důležité je znemožnit všechny poctivé lidí, které se rozhodli pro jedinou rozumnou cestu řešení konkurzu, vyloučit je z věřitelského výboru a pak majetek H-Systemu podle svého rozprodat. To, že ani těch pár klientů, kteří se nechali pí advokátkou zastupovat, také nedostane zpátky skoro nic, nevadí - pí Marvanová svoji bitvu vyhrála a její oslnivá právnická kariéra může pokračovat (samozřejmě za pomocí jejich známostí) dál.

Tvrzení p. MH: "Správce konkurzní podstaty vypověděl nájemní smlouvy a zaslal bydlícím výpovědi z bytu" - lež. Nikomu nic nezaslal a žádné smlouvy bydlícím nevypověděl.

Tvrzení p. MH: "Podle některých informací má družstvo Svatopluk i určité další majetkové vazby se Smetkovým imperiem". Ano, ale tyto vazby jsou pouze ve fantazii pi Marvanové a pí Drunecké. Hned je zřejmé, jaké důvěryhodné zdroje používá pan redaktor.

Článek "Krajský soud změnil výbor věřitelů společnosti H-systém" (společnost se jmenuje H-System) 17.07.2000

Tvrzení: "... Mezi nimi již nejsou zástupci stavebního družstva Svatopluk, jehož předseda a místopředseda byli vzhledem k dohodám s bývalým předsedou představenstva H-systému Petrem Smetkou obviněni z trestných činů poškozování věřitelů". Nebyly to "dohody" ale řádné uzavřené nájemní smlouvy na pozemky, na kterých pokračovala výstavba bytů pro bývalé klienty. Právě tyto smlouvy byly trnem v oku pí Marvanové, která má za cíl výstavbu zmařit.

Tvrzení: " Soud naopak jmenoval do věř. výboru i zástupce sdružení Maják utvořeného klienty, kteří se na rozdíl od členů Svatopluku domáhali vrácení peněz". Pan redaktor nikdy neuvádí, kolik je těch navracení peněz domáhajících se klientů. Rozhodli se snad ostatní svoje peníze darovat Smetkovi?

Tvrzení: "Jako menšinová skupina věřitelů ale zůstali bez zastoupení ve výboru." Lež - byli náhradníky za SBD Svatopluk a mohli se zúčastnit každého jednání věř. výboru.

Tvrzení: "... dosavadní členové věř. výboru blokovali postup konkursu." Jediný kdo ho blokoval, byly pí Marvanová a samosoudkyně Hodačová, která dvakrát odvolala správce p. Kudláčka i přesto, že vrchní soud její první rozhodnutí zrušil.

Článek: "Do kauzy H-System vstupuje premiér" 20.07.2000

Pan redaktor podrobně prezentuje mlhavé představy pí Drunecké na řešení problému - "dluhy převést z KoB do konkursní podstaty." Bohužel o možnosti něco takového udělat a o efektu z toho pí Drunecká nás neinformuje. Asi o tom ještě nepřemýšlela. O tom, že by mohlo existovat jiné řešení, které by uspokojilo všechny věřitele v maximální výši, není ani zmínka. Pan redaktor má svoje zdroje.

Tvrzení: "Existuje údajně podezření, že část dodatků k původní dohodě družstva Svatopluk s bývalým předsedou představenstva H-Systému Petrem Smetkou je antidatována." Kde pro ty "údajné" zprávy asi p. Hrabě chodí? Že by mu se vyšetřovatel svěřoval? Kdepak - on má přece svoje "zdroje".

A nakonec - tabulka "Věřitelé poškození údajně vedením SBD Svatopluk (podle obvinění Pavla Středy)". Tabulka obsahuje soupis některých věřitelů a jejich pohledávky vůči H-Systemu. To, že tyto částky jsou pohledávky za H-Systémem ale pan redaktor zapomněl uvést - ta jeho paměť mu zrovna vypověděla - neměl by zaskočit k doktorovi? Asi výnosněji bude ale zaskočit za svými zaručenými zdroji pro nový námět.