Další věřitelé H-Systému protestují proti postupu konkurzu

Likvidační konkurz, prosazovaný soudkyní Hodačovou, nepoškodí jen klienty H-Systému, ale také stavební firmy, kterým H-Systém dlužil. Níže uvádíme dopis majitele jedné takové firmy, v němž se přiklání k cestě navrhované Svatoplukem.

JUDr. Eva Hodačová
samosoudkyně
Krajský obchodní soud
Slezská 9
120 00 Praha 2

V Praze 25.07.2000

Věc: Nesouhlas s průběhem konkursu na firmu H-Systém

Vážená paní soudkyně,

jsem majitelem stavební firmy, kterou H-Systém přivedl na pokraj krachu. Moje přihlášená pohledávka činí osm milionů korun. Jedinou mou nadějí byl rychlý průběh konkurzu a především činnost Stavebního družstva Svatopluk, která mi umožnila pokračovat v zakázkách výstavby, kterou jsem začal s H-Systémem.

Nesouhlasím proto se zdlouhavým průběhem konkurzu, který maří stavební aktivitu mé firmy a znemožňuje, abych se vzpamatoval z finančních ran, uštědřených H-Systémem.

Nesouhlasím s odvolání správce konkurzní podstaty Josefa Kudláčka, který nebránil další výstavbě. Nově nastolený trend likvidačního konkurzu znamená i likvidací mé firmy.

Nesouhlasím s novým složením věřitelského výboru, v němž nejsou dostatečně zastoupeni drobní věřitelé.

Žádám Vás, paní soudkyně, abyste v zájmu poškozených zvážila kroky, které jste v poslední době v kauze H-Systém učinila.

Na vědomí
Ministerstvo spravedlnosti
Otakar Motejl - ministr
Vyšehradská 16, Praha 1