Zápis z únorového jednání mezi SBD Svatopluk a OS Maják

24. 2. 2000

(jednání se uskutečnilo po společné schůzce s ministrem Baštou, přepsaná část hlasového záznamu je jemně korigována, protože řeč byla volnější a přepis by byl velmi dlouhý a některé poznámky by bylo třeba brát s velkou rezervou, smysl však jak doufáme, zůstal zachován)

Marvanová: ...Já vám řeknu co já si myslím, že by asi vypadalo nejlépe...kdyby všechna sdružení klientů se dohodla, že společně to všechno (míněno konkurzní podstatu), tak jak to leží, odkoupí a vnitřně si to nějak vypořádala mezi sebou. ... Toto by se také nejlépe vysvětlovalo, proč se volí takový nestandardní postup (míněno v konkurzním řízení)..... Mohlo by to teoreticky být tak, že vy to odkoupí.., že my to sice odkoupíme dohromady a třeba vy to zaplatíte a vyrovnáte se......Ten moment, kdy se to odkupuje pro všechny klienty a ne pro vymezenou skupinu ..... to by znamenalo nejlepší záruku taky pro ty lidi, že je to opravdu v zájmu všech a není nikdo poškozován ...

Středa: Takhle, já zastávám názor, že stát bude skutečně ochoten něco takového udělat (míněno, že Konsolidační banka bude případně souhlasit s prodejem konkurzní podstaty za ne příliš vysokou částku, spíše symbolickou) jedině, když to bude vpodstatě společný odkup .... pak se začneme hádat, jakým způsobem vše rozdělovat ....to bylo vlastně to dohadování (v prosinci), které je obtížné....

Pešan: Proto jsem, říkal obnovit prosincová jednání, na tom bychom měli začít pracovat (míněno, na způsobu rozdělování)

Středa: Ale společný odkup do společného vlastnictví se vším všudy, každý by musel přispět poměrnou částkou na odkup.

Na tom však jednání ztroskotala.