Vážení členové sdružení Maják,

je až komické, jak usilovně se my, někdejší klienti H-Systému sdružení ve Svatopluku, snažíme přijít na to, co máte za lubem. Stále si opakujeme: "Ti lidé z Majáku přece musí mít nějaký plán, nějakou představu, jak zachránit aspoň část peněz vložených do H-Systému. Ale jaký?" Ať přemýšlíme sebevíc, nemůžeme přijít na nic, co by v sobě mělo logiku.

Paní JUDr. Hana Marvanová v nedávném článku v tisku odhadla, že pokud vyjdou všechny její plány, dokáže klientům vrátit 5-10% vložených peněz. Nám toto číslo připadá trochu nadsazené, protože odhady finančních expertů z doby krátce po vyhlášení konkurzu hovořily o 0-3%. Ale i kdyby bylo 5% reálných, připadá nám očekávaná ztráta 95% jako dostatečný důvod poohlédnout se také po jiném řešení. Tím spíš, že Svatopluk nabízí věřitelům H-Systému i možnost finančního vyrovnání v podstatně větší výši.

Již několikrát jsem se pokoušel zavést rozhovor s některými z Vás, členů Majáku. Nikdy se mi však nepodařilo ho vést v racionální rovině. Připadalo mi, jako by se Váš přístup opíral o předpoklad, že velká většina poškozených klientů H-Systému vytvořila jakousi zločineckou organizaci, která se chystá Vás okrást. Jako byste chtěli naslouchat pouze svému vůdci a nedovolit nepřátelům, aby nahlodávali Vaší pevnou víru. Je to ten důvod, proč se odmítáte zúčastnit jednání a představa spolupráce je pro Vás nepřijatelná? Nebo se snad mýlím a nejste svým vedením přesně informováni o nabídkách, které Vám Svatopluk učinil?

My nevidíme žádný zločin v tom, že se snažíme dostavět domy a zajistit si bydlení. Části z nás se to již povedlo - přes 100 z nás již bydlí - části dosud ne. S celou vážností Vám nabízíme, abyste se zúčastnili konstruktivního řešení našeho společného problému. Myslíme si, že známe cestu, která bude řešením přijatelným pro všechny, nejen pro bývalé klienty, ale také pro ostatní věřitele. Pokud však nezačneme spolupracovat, nemáme šanci.

Omlouvám se za to přirovnání, ale zvenčí vypadá Maják jako sekta, která naslouchá pouze svému prorokovi. Je pro mne těžko pochopitelné, že členové náboženských sekt dokážou spáchat v pevné víře i kolektivní sebevraždu. Stejně tak těžko chápu, proč usilovně pracujete na tom, abyste definitivně přišli o vložené peníze.

Maják, Svatopluk, Merkur i další aktéři tohoto případu mají dost sil, aby se zničili navzájem. Pochybuji však, že je to nejlepší způsob, jak tyto síly využít.