Občanské sdružení Maják

V Praze, dne 20. října 1999

Otevřený dopis

Úřad vlády ČR
k rukám váženého pana premiéra
Miloše Zemana
nábř. E.Beneše 4
118 00 Praha 1

Věc: Žádost o pomoc

"Slušné bydlení je základem uspokojivého života"
/Císař, ministr pro místní rozvoj dne 4.října 1999/

Vážený pane premiére,
vážení členové vlády,

dovolujeme si Vás požádat o urgentní pomoc, neboť vývoj situace kolem společnosti H-systém, a.s. by měl být alarmující pro všechny kompetentní osoby, nikoli už pouze pro samotné klienty H-Systému, a.s.

Na společnost H-Systém, a.s. byl v listopadu 1998 vyhlášen konkurs pro zadlužení (3 mld. Kč). Zoufalí klienti, ačkoli byli před vyhlášením konkursu samotnou společností ubezpečováni, že se pro ně najde řešení, ztratili naději už při prvním kroku konkursního řízení, a to při volbě věřitelského výboru. Jistě nikdo nemůže pokládat za náhodu, že ze 4/5 byly na návrh Komerční banky, a.s. zvoleny do věřitelského výboru ty společnosti, které jsou personálně a majetkově propojeny se samotným úpadcem, tedy s H-systémem, a.s. Za zcela nezúčastněnou a neutrální stranu nemůže nikdo pokládat ani Komerční banku, a.s., která v letech 1992-1994 poskytla společnostem spřízněným s H-Systémem, a.s. rozsáhlé úvěry ve výši 823 mil. Kč. Dluhy, ačkoli jejich splatnost končila nejpozději v roce 1995, Komerční banka, a.s. nevymáhala, zástavy za úvěry nerealizovala. Výše uvedený dluh se tak postupně, vlivem příslušenství úvěrů zdvojnásobil. Za tento stav nebyl nikdo z Komerční banky, a.s. potrestán, ale naopak, dluhy se posléze převedly na klienty H-systému, a.s. či finálně na daňového poplatníka, který dluhy polostátního podniku částečně uhradí.

Občanské sdružení Maják, které sdružuje poškozené, resp. okradené klienty, se proto může právem domnívat, že čtvrtým neopominutelným ‚komplicem' ve věřitelském výboru je právě Komerční banka, a.s. To, že se tento téměř miliardový dluh z 8 společností spřízněných s H-systémem, a.s. převedl do H-systému, a.s. v roce 1996 je pro každého zarážející, neboť v této době společnost H-systém, a.s. měla již podepsané stovky smluv s klienty, kterým slibovala bydlení. Po odhalení tohoto zjištění nemůže žádný občan věřit tomu, že společnost skutečně chtěla postavit byty a rodinné domy pro občany, kteří jí své úspory svěřili. Už vůbec v této chvíli nechceme připomínat, že rovněž ve velmi krátké době zmizely i finanční prostředky klientů vložené do společnosti H-Systém, a.s. Alarmující a jistěže ne náhodné je i fakt, že 1.ČARS, a.s., opět personálně a majetkově propojená s H-systémem, a.s., která byla avalem nekrytých a mnohdy neplatných směnek, je od 5. srpna 1999 v likvidaci.

Díky naší korespondenci s mnohými politickými představiteli a díky sdělovacím prostředkům věříme, že jste o této kauze, vážený pane premiére, velmi dobře informován. Podrobné informace by jste mohl mít i od pana ministra Bašty, který má na starosti akci "čisté ruce", ve které je právě kauza H-Systému, a.s. (nikoli omylem) začleněna. Jen ještě znovu zdůrazňujeme, že z 24% H-Systém, a.s. vlastnil zástupce státu prostřednictvím společnosti Česká finanční, s.r.o., a dále, že Komerční banka, a.s. je stále polostátním podnikem.

Občané, kteří do projektu H-Systém,a.s. vložili své celoživotní úspory, resp. mnozí se na celý život zadlužili, do poslední chvíle doufali, že v rámci konkursního řízení na ně taky něco zbude. Netušili však, že úpadce ještě před vyhlášením konkursu rychle majetek přesune do jiných společností, či že veškeré pozemky zatíží zástavami, jistě opět ne náhodou společnostem, které jsou s ním personálně a majetkově propojeny. Téměř veškerý majetek tak v podstatě nemůže připadnout nikomu jinému než samotnému úpadci. Věřitelský výbor již také podpořil, aby byl určitý majetek prodán hluboko pod cenu Stavebnímu bytovému družstvu Svatopluk, což je opět společnost personálně a majetkově spojena s H-Systémem, a.s. Ve věřitelském výboru, kde Občanské sdružení Maják je pouhým náhradníkem a neoperuje tedy žádným hlasem, může jen zoufale jeho zástupce přihlížet tomuto bezpráví.

A tak klient H-Systému, a.s. se cítí již podruhé okraden a přihlíží tomu, jak se prodává majetek, do kterého vložil nejen své naděje na důstojné bydlení, ale především své úspory, zpátky úpadci. To však ani dnes Komerční banku, a.s. pravděpodobně příliš nezajímá, nevadí jí, že majetek se vrací do rukou nikoli poškozenému, tedy věřiteli, ale úpadci čili dlužníkovi. Komerční banku, a.s. nezajímá snad ani to, že čím více pod cenu majetek prodá, tím se zvýší její ztráty. Toto tvrzení je podloženo i tím, že samotné Občanské sdružení Maják nabídlo za konkrétní majetek vyšší kupní cenu než zmiňované Stavební bytové družstvo Svatopluk. Rozdíl mezi Komerční bankou, a.s. a klientem je v otázce vyrovnání se s utrpěnou ztrátou obrovský. Zatímco dluhy Komerční banky, a.s. jsou velkoryse převáděny na Konsolidační banku, kde dluhy zaplatí finálně daňoví poplatníci, okradený občan na svém hřbetě musí nést ztráty sám.

Pokud toto nepochopitelné a nesnesitelné jednání dlužníkovi a Komerční bance, a.s. projde, tedy vlastně již podruhé, a ani v poslední chvíli se doslova nezželí premiérovi této země občanů, kteří chtěli jenom bydlet, a kteří alespoň na chvíli věřili, že "s tuneláři bude zatočeno", nemůže občan této země uvěřit slovům, že chcete budovat právní zemi. Velmi těžko jsme se smiřovali s tím, že jsme se stali obětí podvodného projektu, který ústy svých významných politických představitelů byl dokonce v minulosti propagován. Nikdy se však nesmíříme s tím, že ačkoli všichni významní činitelé (politici, politické strany, premiér, president ČR, předseda Parlamentu atd.) byli o této kauze podrobně informováni, byli seznámeni s některými až tragickými osudy jednotlivých klientů, nikdo z kompetentních osob nebyl schopen zasáhnout. Díky tomuto neutrálnímu postoji je znovu a za přihlížení všech bezpráví na nás dokonáno.

Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že již nemůžeme pouze spoléhat na spravedlnost a dovolávat se práva, neboť tyto prostředky jsme již vyčerpali, apelujeme na Váš cit a empatii, která Vám jistě nechybí. Právě proto, že věříme, že toto zastání u Vás nalezneme a že se nebudeme muset smířit s arogancí dlužníků a s rozdáváním majetku, který z morálního hlediska nemůže patřit dlužníkovi či ani Komerční bance, a.s., dovolujeme si Vás znovu požádat o pomoc. Jestliže i podruhé bude dán průchod zlu, upřednostňování dlužníka před věřitelem a opětovnému tunelování na úkor bezbranných a slušných občanů, pak nám nezbývá nic jiného než se obrátit na mezinárodní instituce, což jsme z pouhé slušnosti a víru ve vlastní politiky a instituce neudělali již dříve. Žádám Vás tedy tímto o možnost setkání s Vámi a detailní prodiskutování situace a jejího možného řešení.

S pozdravem

Občanské sdružení Maják
poštovní adresa
Amforová 1932,
155 00 Praha 5

Josef Vyhnanovský, MUDr.Eva Kodešová
Mgr.Jitka Drunecká, Tomáš Rozsypal

Příloha: EURO, č. 34, článek Privilegie H-Systému v KB