Improvizované setkání s JUDr. Hanou Marvanovou

Text upraven v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů

Na den 3.8.2000 byla původně plánována demonstrace před sídlem Unie svobody, během níž jsme se chtěli této významné politické strany zeptat, zda ví o aktivitách své místopředsedkyně, JUDr. Hany Marvanové. Ta zastupuje skupinku klientů H-Systému sdruženou v Majáku a podle názoru většiny klientů významně poškozuje společné zájmy. V tomto smyslu jsme pracovníkům sekretariátu US předali dopis pro předsedu této strany, Karla Kühnla. Vzhledem k tomu, že úřady konání demonstrace nepovolily, sešlo se pár desítek členů SBD Svatopluk v hospodě U Glaubiců před vchodem do sídla Unie.

Jediným politikem, který byl v té době přítomen na sekretariátu, byla právě JUDr. Hana Marvanová (dále jen krátce H.M.) Využili jsme toho a pozvali ji k rozhovoru. Tak se stalo, že bez předchozích příprav si přítomni mohli vyměnit s H.M. názory na vývoj kauzy a její působení.

Atmosféra setkání byla zpočátku vzrušená, pak klidnější, ale ne vždy věcná. H.M. byla v nevýhodě, protože stála proti několika desítkám lidí. Přesto však často dokázala určovat směr diskuse.

Jelikož setkání nebylo plánováno, neexistuje z něj nahrávka (alespoň nevím o ní). Autor těchto řádek si sice dělal poznámky, ale nezachytil zdaleka vše. Proto čtěte tento text jako sbírku střípků a pokud můžete, doplňte jej o to, co jste si zapamatovali Vy.

Normálním písmem píšu to, co jsem zaslechl, kurzívou pak vlastní postřehy.

Příznačný začátek

Vývoj rozhovoru byl předznamenán už v první nebo druhé větě, kterou H.M. pronesla, když řekla: “Tehdy za mnou přišli Smetka s Králem...”. Když byla potřetí upozorněna, že to není pravda, připustila, že to bylo jinak. Jednou za ní přišel Smetka, šéf H-Systému, a jindy a jinde se sešla s představiteli klientů, mezi nimiž byl i pan Král. Tento výpadek paměti by asi všichni pominuli, kdyby se přesně to samé neobjevovalo se všech článcích, které Maják dává do tisku - snaha nerozlišovat mezi H-Systémem a družstvem Svatopluk, mezi zloději a okradenými.

H.M. se dále ohradila proti tomu, že jako poslankyně nepomohla klientům H-Systému. Řekla, že nabídla vytvoření kontaktu na p. Salzmana, tehdejšího šéfa Komerční banky, ale nikdo už o její zprostředkování neměl zájem.

Vyhlášení konkurzu

H.M. tvrdí, že sama nijak nepřispěla k prohlášení konkurzu. Říká, že ji kontaktovala paní Drunecká, a jí se snažila pomoci, ale uznává, že konkurz byl nehorší řešení. To je zajímavý bod - zdá se, jako by konkurz nechtěl vůbec nikdo - proč ho tedy soudkyně JUDr. Hodačová vyhlásila?

H.M. říká, že se nikdy nesešla se soudkyní Hodačovou. To je v zajímavém rozporu se slovy jedné zaměstnankyně soudu, která říká, že H.M. vyšlapala do kanceláře soudkyně cestičku.

Přítomni vyzvali H.M., aby vysvětlila, jak je možné, že když nežádala o konkurz, dostala od soudu oficiální dopis oznamující prohlášení konkurzu, zatímco ostatní věřitelé, například Svatopluk, nic takového nedostali. H.M. nejprve popírala existenci tohoto dopisu. Když byla upozorněna, že dopis je součástí soudního spisu, vzpomněla si na něj, a vysvětlila ho takto: Protože nechtěla neustále chodit na soud se ptát, zde už byl vyhlášen konkurz, o který neusilovala, požádala kohosi u soudu, aby ji poslal dopis, kdyby náhodou konkurz vyhlášen byl. Bylo by zajímavé to konfrontovat s pohledem autora onoho dopisu.

Jednání H.M. se Smetkou

H.M. řekla, jednala s panem Smetkou o tom, že by od něj koupila či převzala jako vyrovnání pohledávek (není jasné kdo: H.M., Drunecká, Maják?) pozemky patřící H-Systému Luxus. K tomu však nedošlo.

Zákon o konkurzu

H.M. soudí, že nový zákon o konkurzu je lepší než předešlý. Podle tohoto nového zákona mohla soudkyně ustanovit věřitelský výbor bez ohledu na výši pohledávek, zatímco podle starého zákona jej volili věřitelé.

Odvolání konkurzního správce JUDr. Kudláčka

H.M. tvrdí, že konkurzní správce nebyl odvolán na její popud, protože Maják požadoval jeho odvolání již v minulém roce a soudkyně jej odvolala až na začátku letošního roku.

H.M. nic neví o trestním oznámení na JUDr. Kudláčka, protože toto oznámení nepodala ona, nýbrž její klientka, paní Drunecká. Zvláštní - členové Majáku se zřejmě neradí se svou právní zástupkyní o nejdůležitějších právních krocích, které podnikají.

Nový věřitelský výbor a rychlé rozprodávání majektu

H.M. říká, že to nebyla ona, kdo dosáhl odstranění SBD Svatopluk a Merkur z věřitelského výboru. Dokonce si myslí, že to tak není správně. Netuší, kdo k tomu dal popud.

O něco později H.M. řekla, že “skoukla” dopis, který v xeroxových kopiích posílali členové Majáku soudkyni, požadující odvolání věřitelského výboru. Zvláštní, co vychází najevo, když se sestaví věty pronesené asi s půlhodinovým odstupem.

H.M. nepovažuje vyhození dvou největších sdružení klientů z věřitelského výboru za poškozování věřitele.

Nabízí, že bude sama informovat členy Svatopluka o tom, co věřitelský výbor rozhodl a co provádí s majetkem. Na dnešní schůzi věřitelského výboru se nestalo nic jiného, než že rozhodl o prodeji pozemků H-Systému v Bohnicích. Skutečně se tedy děje to, čeho jsme se obávali - narychlo a potají změněný věřitelský výbor využívá toho, že do něj nemáme přístup, a rozhoduje o prodejích.

Možná řešení do budoucna

Po několikerém vybídnutí H.M. popsala svoje představy o možnostech řešení současné situace. Nejsem si jist, zda to vystihnu přesně. První možnost spočívá v nuceném vyrovnání nařízeném soudem, kdy klienti převezmou majetek H-Systému a vyrovnají se s ostatními věřiteli. Druhá cesta spočívá v tom, že stát prodá klientům za symbolickou cenu pohledávku převzatou od Komerční banky a nyní drženou Konsolidační bankou a společností Konpo. Jiné cesty, jak například požadovat od státu vrácení peněz vložených do H-Systému, jsou nereálné.

Zajímavé je, že to je přesně názor SBD Svatopluk, zatímco Maják, jehož je H.M. právní zástupkyní, žádá vrácení peněz. Škoda, že nebyl přítomen řádný zástupce Majáku. [Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.]

Nečekaná bomba - už víme, kdo podal trestní oznámení na představitele SBD Svatopluk

Jen mezi řečí H.M. uniklo, že to byla ona, kdo podal trestní oznámení na představitele SBD Svatopluk. Prý si s kýmsi (nepamatuji si, s kým, snad se státním zástupcem) o tom povídala, ten ji řekl, ať to hodí na papír, a bylo z toho trestní oznámení. H.M. je zřejmě jednou právničkou v tomto státě, která podává trestní oznámení mimoděk.

Co dále?

H.M. uznává, že klienti by neměli jít proti sobě a měli by spolu jednat. Fakt, že trvá štvavá kampaň Majáku proti SBD Svatopluk nijak nekomentovala. Tvrdila však, že to není ona, kdo dává redaktoru Hraběti z HN nejútočnější materiály. [Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.]

Nakonec se všichni shodli, že jednání budou pokračovat. Nejvíce tím byli nadšeni ti členové SBD Svatopluk, kteří se neúčastnili předchozích jednání s Majákem na stejné téma.

Poslední pozice Majáku je taková, že se Maják může zúčastnit odkupu pohledávek za H-Systémem, pokud do toho nevloží ani korunu, ale bude je poté spoluvlastnit.

Osobní závěry pisatele těchto řádek

Musíme mít na paměti, že H.M. je právní zástupkyní Majáku. Není proto rozhodující její osobní názor, vždy musí a bude jednat ve prospěch Majáku a podle pokynů Majáku.Proto bychom se na její prohlášení měli dívat jako na to, co je třeba říci Svatopluku, aby z toho měl prospěch Maják. To není chyba H.M., to je princip právního zastupování.

[Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.] Tak uvidíme.