Berte na nás ohled!

Petice podvedených klientů H-Systému sdružených v SBD Svatopluk

My, členové SBD Svatopluk, jsme se sešli, abychom vyjádřili své znepokojení nad současným stavem projednávání konkurzu H-Systému. Naše družstvo zastupuje 620 členů, kteří sdružili 450 miliónů Kč svých pohledávek s cílem postupně dokončit bytovou výstavbu zahájenou H-Systémem. Do dostavby jsme vložili vlastní dodatečné prostředky. Nechceme řešit problémy H-Systému pláčem a voláním po vládních zásazích. Nechceme zatěžovat státní rozpočet voláním po řešení za cenu státních dotací. Jsme přesvědčeni, že při rozumném přístupu je možno řešit problémy občanů oklamaných H-Systémem pozitivní cestou a dát jim možnost aktivně dosáhnout svého vytouženého bydlení. Již se to podařilo u 130 našich členů.

S rostoucím znepokojením vidíme destruktivní snahy vyřešit krach H-Systému formou likvidačního konkurzu, který si přeje jen minimum ze zúčastněných. Tyto snahy se projevují v postupu konkurzního správce, samosoudkyně Krajského obchodního soudu, ale i některých bývalých klientů H-Systému a představitelů OS Maják, kterých je však téměř desetkrát méně než nás. Jejich zájmy však v současné době jakoby převažovaly. Neptáme se proč. Nehledáme alibistickou zdržovací taktiku. Nechceme vyhrocení sporů a konfrontaci. Chceme dokončit započatou práci, vidíme reálnou šanci na dostavění rozestavěných objektů a na postupné uspokojení nároků všech poškozených.

Obracíme se na všechny, kdo mohou pomoci, aby našemu snažení nebránili, naopak, aby pomohli realizovat spravedlivou cestou řešení problémů, které se s likvidací H-Systému táhnou již více než 3 roky a jsou neustále zvyšovány měněním již přijatých a schválených rozhodnutí, eskalací nereálných požadavků a nepřetržitým zamlžováním stávající situace.

Na obranu svých požadavků jsme připraveni se postupně shromažďovat na dalších místech Prahy.

V Praze, 26. července 2000


P.S. Pokud se nemůžete zúčastnit demonstrace, petici můžete podepsat v kanceláři družstva kdykoli v úředních hodinách.