V této zemi by se mělo bydlet, ne se soudit!

Petice osob, které nejsou členy SBD Svatopluk

Jsme znepokojeni současným stavem projednávání konkurzu H-Systému. V době nevyřešených otázek bydlení občanů naší země s nelibostí vnímáme, že většího "práva" mají možnost dosáhnout ti, kdo nemají čisté ruce, kdo řeší problémy nicneděláním a kdo spoléhají na politikaření a zamlžování. V době, kdy naše společnost hledá cestu k urovnání svých minulých hříchů s ohledem na budoucí spojení s celoevropskou kulturou. V době, kdy osobní a sociální jistoty našich občanů jsou i nadále ohrožovány a zpochybňovány.

Nechápeme, proč se kriminalizuje a znevažuje činnost stavebního družstva, ve kterém se dobrovolně sdružilo více než 600 členů, aby alespoň s odstupem a následně vlastními silami postupně řešilo problémy krachu jednoho z "podnikatelských" záměrů poloviny 90. let.

Věříme, že je třeba najít způsob, jak podpořit snahu o spravedlivé a občansky zodpovědné řešení. SBD Svatopluk takovéto řešení nabízí. Vládou deklarovaná priorita důstojného bydlení by měla dostat přednost.

V Praze, 26. července 2000


P.S. Pokud se nemůžete zúčastnit demonstrace, petici můžete podepsat v kanceláři družstva kdykoli v úředních hodinách.