Dvojí role vyšetřovatele Rakaše

Ve zmatcích kolem H-Systému nehraje každé osoba pouze jeden part. Jsou zde lidé, kteří vedle své oficiální role mají v případu ještě vedlejší zájmy a skrývají je před veřejností za svoji oficiální činnost.

Pan Bc. Gejza Rakaš, vyšetřovatel Městského státního zastupitelství v Praze oficiálně vyšetřuje případ H-Systém. Vedle toho však vyvíjí činnost, jejíž temné souvislosti si pouze můžeme domýšlet.

Dne 16.11.1999 pan Bc. Gejza Rakaš přišel do budovy Komerční banky a přesvědčoval zástupce banky, aby neposkytli přislíbený úvěr SBD Svatopluk. Využíval přitom informace z vyšetřování, které vede.

Písemné důkazy o této aktivitě pana Rakaše jsme poskytli Městskému státnímu zastupitelství v Praze. V ústním rozhovoru jsme se dozvěděli, že zřejmě pan vyšetřovatel tím spáchal trestný čin. Městské státní zastupitelství jej však neodvolalo ani neučinilo žádný krok, aby sjednalo nápravu, a proto jsme se rozhodli věc publikovat.

Za vedení vyšetřování je pan vyšetřovatel Rakaš placen státem. Kdo jej však platí za zneužívání informací z vyšetřování a zasahování do komerčních vztahů?