JUDr. Tomáš Sokol převzal zastoupení SBD Svatopluk

V minulých měsících jsme byli občas nuceni přihlížet, jak jsou nároky členů našeho družstva cestou podivně pokrouceného práva odsouvány na vedlejší kolej.

Nemohli jsme se zbavit pocitu, jako by v konkurzu více rozhodovaly podivné konexe než litera zákona. Šokem pro nás bylo, když parlament schválil novelu zákona o konkurzu přesně v tom znění, kterou potřebovali naši odpůrci.

Proto jsme se před prázdninami rozhodli, že potřebujeme právní zastoupení na "exkluzivní" úrovni, a to i za cenu většího vynaložení finančních prostředků, které by jinak mohly směřovat do výstavby. Kontaktovali jsme několik právních kanceláří a výsledkem je, že právní zastoupení družstva převzal JUDr. Tomáš Sokol.

Jedním z prvních kroků, na nichž naší noví právní zástupci pracují, je připomenutí státním úředníkům na nejrůznějších místech, že by měli rozhodovat v souladu se zákonem.