Technické informace pro členy družstva Svatopluk

Abyste mohli být včas informováni, byla zřízena služba hromadného rozesílání SMS zpráv na Vaše mobilní telefony a E-Mailové adresy.
Nahlašte prosím své aktuální telefonní číslo na mobil a aktuální E-Mailovou adresu v kanceláři družstva nebo na náš E-Mail v případě, že jste tak dosud neučinili.

Pokyny pro majitele mobilních telefonů sítě Paegas
(Týká se jen těch, co mají zřízen paušál.)
Jestliže jste nastavili svou E-Mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@sms.paegas.cz, proveďte prosím jeden z následujících kroků. Od jara je možné mít jen jednu adresu. Radiomobil všem uživatelům, kteří měli nastavenu tuto adresu, zrušil původní ve tvaru +42060yxxxxxx@sms.paegas.cz. Adresy pro rozesílání SMS zpráv se generují na základě databáze mobilních tel. čísel. Z toho důvodu je nutné mít funkční právě číselnou podobu adresy.

  • Změňte u operátora tuto adresu zpět na číselnou ve tvaru +42060yxxxxxx@sms.paegas.cz. (doporučeno)
  • Jestliže si chcete stávající adresu ponechat a máte již E-Mailovou schránku, sdělte nám prosím Váš nový E-Mail.
  • Jestliže dosud nemáte E-Mailovou adresu, pokuste se ji zřídit, např. prostřednictvím jednoho z mnoha poskytovatelů E-mailových schránek zdarma.