Demonstrace členů SBD Svatopluk nechce konfrontaci

Před sídlem vlády ČR se sejdou bývalí klienti zkrachovalého H-systému
Informace pro tisk

Praha, 25. července 2000 - Uspořádat pokojnou demonstraci před sídlem vlády ČR v Praze se rozhodli členové SBD Svatopluk a SBD Merkur, kteří sdružují rozhodující většinu klientů bývalého H-Systému. Sejdou se, aby vyjádřili své znepokojení nad současným stavem projednávání konkurzu H-Systému. SBD Svatopluk zastupuje 620 členů, kteří sdružili 450 miliónů Kč svých pohledávek s cílem postupně dokončit bytovou výstavbu zahájenou H-Systémem.

"Nechceme řešit problémy H-Systému pláčem a voláním po vládních zásazích. Nechceme zatěžovat státní rozpočet voláním po řešení za cenu státních dotací," uvedl před demonstrací Ivan Král, předseda SBD Svatopluk. "S rostoucím znepokojením vidíme destruktivní snahy vyřešit krach H-Systému formou likvidačního konkurzu, který si přeje jen minimum ze zúčastněných. Tyto snahy se projevují v postupu konkurzního správce, samosoudkyně Krajského obchodního soudu, ale i některých bývalých klientů H-Systému a představitelů OS Maják, kterých je však téměř desetkrát méně než nás. Jejich zájmy však v současné době jakoby převažovaly. Neptáme se proč. Nehledáme alibistickou zdržovací taktiku. Nechceme vyhrocení sporů a konfrontaci. Chceme dokončit započatou práci, vidíme reálnou šanci na dostavění rozestavěných objektů a na postupné uspokojení nároků všech poškozených."

Očekává se, že na demonstraci minimálně 200 osob podpoří výzvu k pozitivnímu řešení problémů občanů oklamaných H-Systémem.

Kontaktní adresa:

Jindřich LACKO
Belgická 23
120 00 Praha 2
tel.: 02/ 2425 6829
fax: 02/ 2425 3564
e-mail: jindrich.lacko@sendme.cz

!!! Demonstrace se uskuteční ve středu 26/7/2000 od 16:00 do 18:00 hod.!!!!