Korespondence s poslancem RNDr. Petrem Nečasem

Na dopis zaslaný poslancům postupně přicházejí reakce, některé vyjadřují podporu, jiné žádají více informací. Zde je naopak příklad odmítavého dopisu (v doslovném znění, i s pravopisnými chybami). Za nim následuje text odpovědi.

V Praze dne 26. ledna 2001

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem dopis týkající se společnost H-Systém schválený členskou schůzí SBD Svatopluk.

Váš postoj je založen na konstrukci, že stát vlastnil v H-systému 25% akcií. Podle informací, které mám k dispozici to však není pravda. Stát nebyl spoluvlastníkem H-Systému ani Českoamerické realitní.

Není také pravdou, že hájíte zájmy všech klientů H-Systému. Řada z nich, kteří zůstali mimo SBD Svatopluk má vůči vašemu družstvu velmi vyhraněné negativní názory.

Další řešení problematiky zkrachovalého H-Systému musí být zcela v souladu s občanským a obchodním zákoníkem. Tímto se musí řídit i Konsolidační banka. Poslanec Parlamentu ČR nemá žádnou pravomoc ani právo ovlivňovat její rozhodnutí. V případě, že byl v minulosti či současnosti poručen v této kauze trestní zákon musí důsledně konat orgány činné v trestním řízení.

S pozdravem

Petr Nečas

Odpověď:

RNDr. Petr Nečas
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

V Praze dne 6. 2. 2001

Vážený pane poslanče,

ocenili jsme, že jste nám na náš dopis odpověděl. Nicméně ve Vaší odpovědi ze dne 26. ledna 2001 tvrdíte, že stát nebyl spoluvlastníkem H-systemu a.s. a vycházíme tedy z nepravdivého předpokladu. Snadno se však o pravdivosti našeho tvrzení můžete přesvědčit, podíváte-li se na internet, webovské stránky společnosti KONPO (http://www.konpo.cz), která je dceřinou společností Konsolidační banky. Tam si klikněte na heslo Česká finanční a nechejte si zobrazit výroční zprávy této společnosti, která byla založena ČNB na přání Ministerstva financí. Pokud tak učiníte, dozvíte se, kolik akcií společnosti H-System a.s. má Česká finanční ve svém vlastnictví. Porovnáním s výpisy z Obchodního rejstříku, které jsou také dostupné na internetu, snadno zjistíte, že se jedná o něco více, než 24% podíl.

Doufám, že při rozhodování o společensky závažnějších problémech, které mohou ovlivnit život mnoha lidí, přistupujete k získávání faktů odpovědněji.

Dále se v dopise zmiňujete o tom, že nehájíme zájmy všech klientů, protože řada bývalých klientů H-Systému má vůči našemu družstvu velmi vyhraněné negativní názory. Pravdou je, že všechny nezastupujeme, pouze cca 700 bývalých klientů z celkového počtu cca 1100. Uznávám, že to není příliš mnoho a neshody se skupinou cca 80 klientů sdružených kolem paní Marvanové jsou na škodu všem. Přes názorové rozdíly je však rozesílání dopisů poslancům akcí společně koordinovanou.

V jednom však s Vámi plně souhlasíme. Problematika zkrachovalého H-Systemu musí být samozřejmě řešena plně v souladu se zákony České republiky.

S pozdravem
za SBD Svatopluk
místopředseda Ing. Pavel Středa, DrSc.

PS - Informace o SBD Svatopluk můžete získat na internetu, http://www.sbdsvatopluk.cz