Vážení členové SBD Svatopluk.

Byli jsme upozorněni několika našimi členy, že dochází k zvláštnímu zájmu policie (případně někoho kdo se za policii vydává) o konkurz na Petra Smetku. Obzvláště se policie zajímá o smlouvy na základě kterých správce konkurzní podstaty přiznal členům družstva nároky vůči ing. Smetkovi. Z tohoto důvodu text smlouvy dáváme na naše webové stránky ,aby bylo jasné, že tento dokument je koncipován v prospěch našich členů. Pouze na vysvětlenou. Jedná se o konkurz na osobu ing. Petra Smetky (nikoliv konkurz na firmu H-systém). Veškeré nároky které se podařilo právnímu zastoupení SBD uplatnit, správce konkurzní podstaty uznal.

Dle tvrzení těch kteří byli kontaktováni, bylo na nich požadováno, aby zpochybnili autentičnost svých podpisů. K tomu jim prý bylo tvrzeno, že tato smlouva je má poškodit, a proto zpochybnění jejich podpisů je v jejich zájmu. Opak je však pravdou. V případě, že dojde z vaší strany z jakýchkoliv důvodů k zpochybnění vašich podpisů, může být učiněn pokus zvrátit přiznání pohledávky, což by mohlo mít za následek, že by jste ani vy na vaši pohledávku nic z tohoto konkurzního řízení neobdrželi. V případě, že budete kontaktováni, máte právo na právní pomoc ze strany družstva a to bezplatně.

Smlouva o postoupení pohledávky je ke stažení zde.