Hlavní výsledky přezkumného řízení

Do konkurzu byly přihlášeny pohledávky za cca 2.5 mld Kč, v přezkumném řízení bylo zpochybněno cca 0.5 mld a byly uznány pohledávky mírně přesahující 2 mld Kč. Z toho Konsolidační banka a KONPO a.s. mají 1.3 mld, družstvo přes 465 mln a všichni ostatní (klienti mimo družstvo, dodavatelé a další věřitelé H-systému) cca 200 mln.

Na přezkumném řízení byla zpochybněna zástava Konsolidační banky a KONPO a.s. Zajímavé je, že v případě identicky sepsané zástavní smlouvy soud první instance v Ostravě nedávno zástavu zamítl. Tento precedenční případ bude řešen ještě v druhé instanci v Olomouci. Pokud by byla zástava KB a KONPO neplatná, pak by se tito věřitelé dostali do stejné linie s klienty H-systému. Zvláštní je, že na tuto podstatnou skutečnost obě tyto instituce nijak nereagují.

Dále byla zpochybněna (nesouvisející a jinak koncipovaná) zástava SBD Svatopluk na pozemek v Bohnicích, který je součástí konkurzní podstaty. Tuto zástavu SBD Svatopluk odkoupilo od banky Universal za složené peníze družstevníků. Vypadá to jako pokus okrást členy SBD podruhé - a družstvo přijímá kroky, které tomu mají zabránit.

Na přezkumném řízení bylo dále potvrzeno stávající složení věřitelského výboru. Na dotaz, proč je ve VV zastoupena klientka s pohledávkou cca 3.2 mln a není zastoupeno družstvo s pohledávkou téměř 500 mln soudkyně JUDr. Eva Hodačová odpověděla, že má právo jmenovat VV jakkoli. Soudkyně zřejmě už zapomněla, že v rámci toho, k čemu má právo, by měla hledat spravedlnost.

Na jednání mezi sdruženími klientů JUDr. Hana Marvanová oficiálně přislíbila, že podpoří návrh na rozšíření VV o další zástupce klientů. Tento návrh padl a JUDr. Hana Marvanová svůj slib nesplnila a nepodpořila jej.