Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými stanovami družstva

členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk,
která se koná dne 25.11.2004 od 18 hod.

v kongresovém sále FTVS UK, 1.patro
José Martího 31, Praha 6.