Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými stanovami družstva

členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk,
která se koná v pondělí 6.června 2005 od 18 hod.

v kongresovém sále FTVS UK, 1.patro
José Martího 31, Praha 6.

Pozvánka včetně programu schůze je k dispozici ke stažení zde.

Pokud se nebudete moci zúčastnit, zplnomocněte někoho, o kom víte, že se členské schůze zúčastní. Pokud o nikom nevíte, můžete zplnomocnit např. některého z členů družstva uvedených v pozvánce, kteří se schůze určitě zúčastní, aby tato schůze mohla být usnášení schopná.

Jestliže jste neobdrželi formulář pro vyplnění plné moci poštou, můžete o něj zažádat mailem u pana Středy na adrese streda@fzu.cz. Pokyny jsou uvedeny v pozvánce.