JUDr. Hana Marvanová
právní zástupce OS Maják
Advokátní kancelář Zíma, Šváb a partneři
Slezská 13
120 00 Praha 2

V Praze dne 2. 10. 2000

Věc: Otevřený dopis SBD Svatopluk a SBD Merkur Občanskému sdružení Maják

Již delší dobu probíhají jednání největších skupin bývalých klientů H-Systému sdružených v SBD Svatopluk, SBD Merkur a OS Maják. Jsme si vědomi toho, že jedině společný postup všech může vést k tomu, že bývalí klienti H-Systému nepřijdou o všechny prostředky, které vložili do této společnosti. Jsme si dále vědomi i toho, že jedině společný postup může získat politickou podporu a tím ovlivnit i přístup státu k nám. Tento názor nám potvrdil i bývalý ministr Bašta na jednání, kterého se zástupci všech tří skupin zúčastnili.

K zajištění společného postupu i vzájemné důvěry vidíme jedinou cestu. Založit společnou organizaci, nejlépe družstvo, zajišťující společný postup na základě plné shody všech tří subjektů.

Jedná se především o společný postup při jednání s Konsolidační bankou, v rámci konkurzního řízení i při získávání politické podpory. Navrhovaný subjekt by měl podstatně větší váhu, než jednotlivé skupiny a navíc by jasně prokázal, že chceme postupovat společně. Tento subjekt však nesmí opominout oprávněné nároky bývalých klientů H-Systému, kteří nepatří do žádné ze jmenovaných skupin. Domníváme se, že je nejvyšší čas společný subjekt založit.

Žádáme proto OS Maják, aby se k myšlence založení společného subjektu co nejdříve a jasně vyjádřilo.

S očekáváním brzké odpovědi

za SBD Svatopluk: Michal Pešan

za SBD Merkur: Tomáš Tomšej

Odpověď prosím zašlete na adresu SBD Svatopluk, Sokolská 68, 120 00 Praha 2