Jak se financuje výstavba SBD Svatopluk?

Jednou z často kladených otázek je způsob financování dostavy a nové výstaby domů pro členy SBD Svatopluk. Proto jsme z účetnictví družstva vytáhli údaje za období od začátku roku 1998 do srpna 2000 a sestavili z nich tyto grafy a přehledy:

Mezi 623 členy vybralo (při 1518 vkladech) celkem za téměř 174 mil. Kč. Průměrná výše vkladu byla přes 114 tis. Kč. 36-krát byl družstevníkům vrácen vklad (celkem za 10 mil. Kč). Nejvíce peněz vygenerovaly vklady mezi 100 až 500 tis. Kč (52% celkových peněz). Částka větší než 1 mil. Kč byla vložena 12-krát (z toho více než 2 mil. Kč byly pouze 3 vklady).

Vklady družstevníků SBD Svatopluk

Výše vkladu Počet vkladů Částka
do 10 000 Kč 525 1 210 843,10
10 000 - 20 000 172 2 250 652,31
20 000 - 50 000 163 5 086 903,50
50 000 - 100 000 180 12 692 256,00
100 000 - 500 000 404 89 518 377,72
500 000 - 1 000 000 62 40 381 273,49
přes 1 000 000 12 22 653 479,00
celkem vklady 1518 173 793 785,12
výběry/vráceno 36 -10 311 742,00

Průměrný vklad v období 114 488,66.