KONÁNÍ ZASEDÁNÍ PODVÝBORU PRO LIDSKÁ PRÁVA

na půdě SENÁTU dne 5.1.2015 v 10.00 hod. - přesné místo zasedání bude upřesněno na recepci v den konání. Projednáván bude dosavadní průběh konkurzního řízení na úpadce H-Systém.

Všichni členové družstva (i bývalí) jsou srdečně zváni - sraz na recepci 30 min před začátkem jednání z důvodu provádění bezpečnostní kontroly.

Adresa Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice:
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1