JUDr. Hana Marvanová porušila slib daný klientům

Na jednání mezi sdruženími klientů JUDr. Hana Marvanová vyjádřila názor, že není správné, když ve věřitelském výboru je zastoupena pouze p. Drunecká, a že by měli být zastoupeni i klienti sdružení v SBD Svatopluk a Merkur. Oficiálně přislíbila, že pokud se objeví návrh na rozšíření věřitelského výboru, pak jej podpoří.

Během přezkumného řízení tento návrh skutečně padl. JUDr. Hana Marvanová svůj slib nesplnila a nepodpořila jej.

JUDr. Hana Marvanová při různých příležitostech prohlašuje, že ji leží na srdci zájmy všech klientů. V tomto případě měla příležitost ukázat svůj skutečný postoj - a ukázala jej.

Mnozí členové Majáku už vážně pochybují o tom, zda cesta konkurzu, v němž nezbude pro klienty vůbec nic, je nejlepším řešením. Hana Marvanová se na prezentaci SBD Svatopluk a Merkur pro členy OS Maják projevila jako hlavní organizátorka tvrdého jádra - nenápadnými signály dirigovala své nejvěrnější, aby svými tirádami odmítli prezentovaná fakta a přesvědčili pochybující, že mají vytrvat, protože peníze jsou někde schované a určitě se najdou.