Kauza H-Systém - příběh politického klientelismu

Text upraven v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů

Jak je možné, že se tři roky po pádu H-systému nedaří vyřešit nároky těch, kterým dluží peníze nebo nepostavené domy? Mají klienti H-systému šanci, že uvidí nějakou část z vložených prostředků? Kdo získá nemalý majetek, který po H-systému zbyl? Jaké síly určují průběh konkurzu a v čí prospěch?

Cílem těchto stránek je hledat odpovědí na uvedené otázky. Jsou dva důvody, proč na ně hledáme odpověď i na internetu:
· myslíme si, že nekalé politické machinace se provádějí daleko hůře, když se okamžitě zveřejní vše, co se o nich daří zjistit;
· věříme, že když se poškození klienti podělí o svá zjištění, vyvstane před nimi celkový obraz a dovolí jim se lépe orientovat.

Tyto stránky vznikají sestavováním informací od všech lidí, kteří měli nebo mají s H-systémem co do činění nebo kteří se nějak podílejí na řešení vzniklé situace. Prosíme všechny, kteří dokážou tyto stránky doplnit o podstatné skutečnosti nebo na nich najdou nějakou nepřesnost, aby nás kontaktovali.

Dosavadní průběh celé kauzy má mnoho poškozených. Klienti přišli o vložené prostředky, které často představovaly jejich celoživotní úspory, mnohdy i půjčky, které nyní budou po zbytek života splácet, aniž by měli kde bydlet. Ani ostatní věřitelé příliš nejásají. [Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.]

Politický klientelismus je způsob fungování společnosti založený na tomto pravidle: Když chceš čehokoli dosáhnout, musíš si naklonit vlivného politika, a on se postará, že ti státní úředníci budou vycházet vstříc. Tento princip platí všude, od povolení na otevření trafiky až po miliardové obchody - jen cena politikovy přízně se liší. Průběh kauzy H-Systém na každém kroku ukazuje, jak mnozí státní úředníci ochotně slouží požadavkům z politické sféry.