Jak se torpéduje důvěra?

Kdo sleduje tisk, zná toto schéma zpaměti: Když se na Blízkém východě nebo v severním Irsku vyjednávači na něčem dohodou, vzápětí někde vybuchne bomba. V našem případě vybuchla 16.8. ve Večerníku Praha.

Poté, co mezi sdruženími klientů byl podepsán protokol "o neútočení", objevil se ve Večerníku článek se snad největší koncentrací lží a pomluv.

Cílem autora může být pouze jediné: zabránit jakékoli spolupráci mezi klienty. V okamžiku, kdy se zdálo, že zájmy okradených klientů jsou podobné a nemusí vést ke konfliktům, pokouší se tento článek naopak eskalovat nepřátelství.

Není snadné se rozhodnout, jak reagovat na tento článek. Lži se dají vyvracet, ale autor nebude ztrácet čas diskusí, protože ta není jeho cílem. Pokaždé, když vyvrátíme kterékoli tvrzení, může autor přijít s pěti novými obviněními. Čtenář neznalý situace si bude říkat "Na každém šprochu pravdy trochu" a bude se divit, že všichni členové SBD Svatopluk a Merkur již dávno nebyli exemplárně rozčtvrcení.

Asi není jiné cesty a trpělivě jednat s těmi, kteří o jednání stojí. Jen doufám, že autor článku, podepsaný jako V. Veselý, nemá nic společného s paní Veselou, která se za Maják účastní jednání o spolupráci.