Dopis SBD Svatopluk předsedovi vlády

Vážený pan
Miloš Zeman
předseda vlády ČR
Nábřeží E. Beneše
Praha 1

V Praze dne 7. srpna 2000

Vážený pane ministerský předsedo,

je to již více než tři roky co zkolaboval projekt relativně levné výstavby rodiných domů a atriových bytů společnosti H-SYSTEM a.s. Postižení klienti se od té doby snaží ovlivnit řešení vzniklé situace tak, aby nepřišli o všechny finanční prostředky, které vložili do H-SYSTEMu. Nedokázali se však, ke své škodě, dohodnout na společném postupu. Skupina OS Maják sdružující necelou stovku bývalých klientů, která je zastupována JUDr. H. Marvanovou a paní J. Druneckou, trvala od samého počátku na vrácení vložených prostředků. Na druhé straně vzniklo SBD Svatopluk sdružující přes 620 bývalých klientů, které chtělo projekt výstavby alespoň v redukované podobě dokončit, byť vložením dalších finančních prostředků, a zajistit si tak slušné bydlení. Rozdílný přístup obou skupin vedl ke sporům, které se v poslední době vyhrotily. Předseda a místopředseda našeho družstva, I. Král a P. Středa, byli obviněni z trestného činu poškozování ostatních věřitelů a odstupují proto ze svých funkcí.

Nedávno jste přijal zástupkyni OS Maják paní Druneckou, která v otevřeném dopise Vám hrubým způsobem zkresluje dosavadní aktivity SBD Svatopluk. Velmi rád bych se proto, jako místopředseda SBD Svatopluk, s Vámi sešel, vysvětlil naše záměry i dosavadní postup a nastínil možné řešení, které by mohlo vyhovovat všem lidem podvedeným společností H-SYSTEM. Pokud by to bylo jen trochu možné rád bych na schůzku s Vámi přivedl ještě jednoho zástupce SBD Svatopluk a pana T. Tomšeje, předsedu další skupiny cca 70 klientů sdružených v SBD Merkur, které s naším družstvem úzce spolupracuje.

Předem děkuji za pochopení

místopředseda SBD Svatopluk

Ing. Michal Pešan