Okomentovaná zpráva ČTK a vysvětlující dopis

Vážená paní Florianová,

na základě naší telefonické dohody jsem Vám faxem zaslal ustavující listiny SBD Svatopluk, ze kterých jasně vyplývá, že jeho ustavující členové jsou Interdomov s.r.o. a Občanské sdružení klientů H-System. Oba ustavující členové nikdy neměly nic společného s firmou H-System (když opomineme fakt, že členy občanského sdružení představovali všechny její klienty).

Tyto listiny jsou veřejné a byly k dispozici jak státnímu zástupci Borisu Havlovi, tak i soudci Kamilu Kydalkovi.

Nicméně dne 8.12.2003 státní zástupce předložil soudci jako "převratný důkaz" kopie z tzv. notářského rejstříku (kniha návštěv), kde do příslušné kolonky z důvodu omezeného místa notářka pí. Humpolcová uvedla Interdomov a H-System. Všem vč. obou výše uvedeným panům je známo, že tato kniha nemá žádnou právní váhu a neobsahuje kompletní informace, jen poznámky pro potřeby notáře (viz články v LN a Právo z 11.12.2003).

Z výše uvedeného vyplývají pouze dvě možnosti:

Zde jsou naše poznámky k Vašemu článku, resp. k tvrzení uvedených osob:
Klienti H-systému opět pod Smetkou

PRAHA - O pořádné překvapení se při hlavním líčení v kauze zkrachovalé stavební společnosti H-System Petra Smetky postaraly notářské listiny. Šest let staré zápisy hovoří o tom, že Stavební bytové družstvo (SBD) Svatopluk, jež sdružuje přes 600 poškozených klientů H-Systemu, založily společnosti Interdomov a H-System. - Lež - dokazují to výše uvedené listiny, které jsou Vám k dispozici. Podle žalobce Borise Havla obě firmy ovládal Smetka. - Lež - žádnou z nich neovladal (viz výpisy z OR).

"U zrodu myšlenky vzniku SBD stál Smetka, od samého počátku koordinoval kroky (Ivana) Krále a (Pavla) Středy - Lež - Středu a Krále jakož i další členy vedení zvolili všichni klienti na členské schůzi, Smetka není náš kamarád, ale člověk, který nás okradl. ," řekl Havel. Král a Středa z vedení Svatopluku sedí se čtyřmi manažery H-Systemu na lavici obžalovaných. Jsou stíháni za poškozování věřitele. Podle obžaloby uzavřeli se Smetkou smlouvy nevýhodné pro H-System a převzali pohledávky této firmy u Komerční banky (KB) v řádu stovek milionů korun.

Dosud se předpokládalo, že Svatopluk vznikl z Králova Občanského sdružení klientů H-Systemu. Notářské zápisy jsou ale podle Havla jasným důkazem o propojení H-Systemu a SBD Svatopluk - Nesmysl. Společnost Interdomov tvořili podle něj formálně nastrčení lidé. Smetkova právní zástupkyně Alena Benešová, jež byla později zavražděna, našla podle Havla člověka pro založení firmy přes inzerát a vzápětí ho nahradila svou přítelkyní, která o tom vůbec nevěděla. "Tvrzení, že SBD je spontánním vyústěním snah, jak pomoci poškozeným, ve světle těchto důkazů neobstojí," - Nesmysl míní Havel.

Z notářského zápisu dále vyplynulo, že koncem října 1997 uložili Král a manažer H-Systemu Jaroslav Eliáš do notářské úschovy řadu nájemních smluv s dohodami o jejich zániku. Jejich pozdější vydání bylo podmíněno řadou skutečností, mimo jiné i pravomocným prohlášením konkurzu. V té době přitom ještě neexistoval ani návrh na konkurz.

"Už nevím, čí nápad nájemní smlouvy byly. Měli jsme obavu, aby na nás H-System neudělal nějakou kulišárnu," vysvětloval soudu Král. Poněkolikáté zopakoval, že jemu i celému družstvu šlo jen o to zajistit a dokončit výstavbu domů.

Podle Havla měli obžalovaní Král a Smetka již tehdy v říjnu 1997 jasno v tom, že veškerý majetek H-Systemu se převede jinam a s prohlášením konkurzu počítali. Nájemní smlouvy by pak předložili správci konkurzní podstaty a mohli by pokračovat ve výstavbě. "Na základě dřívějších smluvních vztahů by završili dílo, které si Smetka s Králem a později Středou přesně ujednal, domluvil a realizoval," - Toto je tvrzení, které vsugerovala Hana Marvanová všem, kteří v této kauze momentálně vystupují (Havel, Kydalka, Hodačová, Monsport, Mráz). Ti, kteří s tímto nesmyslem nesouhlasili, museli jít s kola ven - Kudláček, Bruckler, původní veřitelský výbor (kterého jsme byli jako druhý největší věřitel po KB se sdruženou pohledávkou ve výši 476 mil. členem - dnes je z řad klientů ve věřitelském výboru pouze p. Drunecká se svojí pohledávkou 3 mil., ale zastoupena Hanou Marvanovou.) prohlásil žalobce.

Dvě podezřelé nájemní smlouvy byly ale s H-Systemem podepsány. První správce konkurzní podstaty Karel Kudláček Svatopluku umožnil, aby na jejich základě za určitých podmínek ve výstavbě pokračoval. Kudláček tvrdí, že se choval jako dobrý hospodář, protože kdyby se nestavělo, nemovitosti by chátraly. Bývalá poslankyně Hana Marvanová, - Celou dobu sabotovala sjednocení a jednotné vystupování všech klientů v domění, že zaujme roli zachránce a ziská politické body. jež hájí zájmy další části poškozených klientů ze sdružení Maják, Kudláčkovo tehdejší jednání rozhodně neschvaluje.

"Smyslem nájemních smluv, na základě kterých dokázali vyvést veškerý majetek H-Systemu, bylo to, aby se nikdo jiný než členové SBD, nemohl z tohoto majetku uspokojit, - Největší lež - na základě jekékoliv nájemní smlouvy se něco pronajímá, t.j. zůstavá majetkem pronajímatele. Z důvodu výstavby byly uzavřené nájemní smlouvy na pozemky a rozestavěné stavby na 30 let, za které se zaplatilo (nemohli jsme přece stavět na něčem, co nemáme ani v pronájmu). Po dohodě se správcem Mrázem za účelem prodeje byly nájemní smlouvy na všechny pozemky (kromě Horoměřic a Velkých Přílep, kde probíhala výstavba) zrušeny a tyto pozemky jako i všechen ostatní majetek H-Systemu správce už prodal - zůstaly pouze pozemky a rozestavěné stavby ve výše uvedených lokalitách (většina z nich byla dokončena - dohromady v obou lokalitách bydlí 125 rodin, ostatní, které byly původně přidělené lidem, kteří nechtěli ve výstavbě pokračovat, chátrají do dnes). U správce leží naše konkrétní nabídky na odkup těchto pozemků (v obci VP pouze tu část, na které stojí domky) a rozestavěných staveb za ceny dle odhadů, které byly vypracováné příslušnými odborníky - i přesto, že neexistují další smysluplné nabídky, věřitelský výbor a správce celý proces úmyslně protahují - konkurzní řízení trvá už pátým rokem! ." je přesvědčen Havel. Mnozí členové Svatopluku stavěli a bydlí na pozemcích, které jsou v zástavě konsolidační agentury a představují pohledávku státu v konkurzu. Podle Havla tak činnost Svatopluku poškozuje konkurzní podstatu, kterou podle dřívějších informací tvoří majetky asi za tři sta milionů korun Lež - jak je uvedeno výše, valná část byla prodána (největší obnos činil 70 mil. za pozemek v Bohnicích, za dalších 17 mil. byly prodány cca. 800 000m2 ve Statenicích, ostatní částky jsou výrazně menší). Stát přitom v konkurzu uplatňuje pohledávku 1,3 miliardy korun. "Pokud konsolidační agentura nebude mít uhrazeny tyto splatné pohledávky za Komerční bankou z konkurzní podstaty, tak tu ztrátu zaplatí daňoví poplatníci - Od začátku konkurzu je přece jasné, že částka z prodeje majetku H-Systemu pokryje maximálně 15-20% pohledávky KB a na tomto faktu SBD Svatopluk nic nezměnil. My jako klienti dostaneme cca. 3% ze svých pohledávek a ze svých platů stejně jako všichni zaplatíme za to, že KB (stát) pochybným způsobem půjčovala a žádným způsobem nesledovala účel použití těchto prostředků. ," zdůraznil Havel.

Autor: ČTK