Krajský stavební úřad
pro Středočeský kraj
odbor územního a stavebního řízení
k rukám vedoucího odboru
Ing. Lenky HOLENDOVÉ
Zborovská 11
150 00 Praha 5

V Praze 6. prosince 2003

Vážená paní inženýrko,

V příloze Vám posílám dopis podepsaný občany - poškozenými klienty bývalého H-Systemu, kteří bydlí v lokalitách Velké Přílepy a Horoměřice. Na naše nemovitosti bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, které současný správce konkursní podstaty navrhuje zrušit.

Občané obou lokalit považují tento návrh za velmi znepokojující a protestují proti němu. V obou lokalitách probíhají jednání o odkupu realit z konkursní podstaty do vlastnictví bydlících.

Věříme, že tento hlas vezmete v úvahu při svém rozhodování.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jindřich Lacko
místopředseda
BD Horoměřice

Příloha:
Dle textu


Krajský stavební úřad
pro Středočeský kraj
Zborovská 11
Praha 5

Dne 25.11.2003

Vážená paní

Jsme bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System, a.s. Nedávno jsme se dozvěděli, že správce konkursní podstaty JUDr. Monsport zaslal stavebnímu úřadu dopis, ve kterém žádá zrušení kolaudačních rozhodnutí pro lokality Velké Přílepy a Horoměřice, ve kterých probíhala dostavba a stavba dle původního projektu výše uvedené firmy. V současné době bydlí v řádně zkolaudovaných řadových domech a atriových bytech v lokalitě V.Přílepy 56 rodin a v lokalitě Horoměřice 69 rodin. Dopis pana správce konkursní podstaty nás všechny znepokojil a pobouřil.

Dnes, po více než 3 letech bydlení v řádně zkolaudovaných bytech, které jsme zaplatili podruhé (ještě nás čeká doplatek za pozemky a části staveb, které jsou součástí konkurzní podstaty a za které jsme jak společně s firmou IPPOS - výstavba RD s.r.o., tak i samostatně správci dle jeho představ předložili konkrétní nabídky), zpráva, že někdo nás chce poslat na ulici nás všechny doslova děsí.

Věříme, že nedopustíte, aby se v této věci odehrála další nekalost.

S pozdravem

Následuje 65 podpisů.