Petice ke kauze H-System

Praha, 22.listopadu 2003 - My, níže podepsaní občané, žádáme Parlament České republiky, aby se neprodleně zasadil o prosazování základních lidských práv.

Soudce uvalil vazbu na vedoucí funkcionáře našeho družstva za následující text: "Jistě víte, že probíhá i soudní proces se dvěma členy představenstva, panem Králem a Středou. Mnozí z Vás již byli svědčit, řada z Vás bude teprve vyzvána. Předseda senátu, kromě otázek týkajících se Vašeho vztahu k H-SYSTEMU, klade mnohem více otázek z doby existence Sdružení, vzniku družstva a družstevních aktivit. Ukazuje se, že většina svědků je těmito otázkami zaskočena a není schopna si okamžitě na nic vzpomenout. Žádáme Vás proto, aby před tím než půjdete k soudu, jste si snažili vybavit, co se koncem roku 1997 a v roce 1998 všechno dělo. Jen tak můžete obviněným pomoci.". Dopis byl navíc podepsán představenstvem SBD Svatopluk, nikoliv jeho zatčenými členy. Nejednalo se o navádění k nepravdivé výpovědi, ale pouze o žádost aby si členové družstva připomenuli skutečný průběh událostí a mohli tedy lépe a pravdivě vypovídat. Nemohlo se proto jednat o ovlivňování svědků.

Prohlašujeme, že jsme poškozenými klienty společnosti H-System a současně členy SBD Svatopluk. V žádném smyslu se necítíme tímto dopisem ovlivněni a uvedený dopis rozhodně nezpůsobil žádnou změnu v našem postoji ke kauze H-System. Předmětný dopis byl napsán 26.června 2003 a neovlivnil naše výpovědi ani naše postoje, o kterých je tendenčně referováno v listopadu 2003, tj. s pětiměsíčním odstupem.

Následuje seznam členů petičního výboru a 92 podpisů.