Mladá fronta Dnes
Pavel Šafr, šéfredaktor
Na Příkopě 988/31
Praha 1

V Horoměřicích 08.01.2004

Vážený pane šéfredaktore,

cítíme se vážně poškozeni článkem redaktorky Jany Blažkové, který vyšel ve Vašem deníku 18.12 2003. Lživý je již sám jeho titulek “Klienti H-Systému hrozili soudci”.

Článek nemá nic společného s objektivním zpravodajstvím. Je plný lží, zkreslených informací a především nepodložených dojmů paní redaktorky, která vzhledem ke svému předchozímu působení není schopna a zřejmě ani ochotna nezaujatě popsat situaci. Nepřátelským postojem k členům stavebního bytového družstva Svatopluk se projevovala již za svého působení ve Svobodné Evropě, kde dávala slovo političce Haně Marvanové, která od počátku kauzy usilovala o kriminalizaci družstva. Osobní nitky v postoji Svobodné Evropy ke kauze H-Systém lze snadno vysledovat, neboť jedním z redaktorů byl tehdejší přítel paní Marvanové Radko Kubičko. Tolik na vysvětlenou.

Pro nás je rozhodující, že se v článku objevují takové nehoráznosti, jako například že předseda a místopředseda družstva byli ve vyšetřovací vazbě proto, že komusi vyhrožovali fyzickou likvidací, a my, klienti, že jsme údajně vyhrožovali soudci. K dispozici je usnesení městského soudu 3T 14/2001 z 19. 11. 2003, jímž souce Kydalka odůvodňuje uvalení vazby na Středu a Krále, v němž o vyhrožování fyzickou likvidací není ani zmínka.

Pokud Mladá fronta Dnes tyto formulace neodvolá a neomluví se co nejdříve, budeme postupovat soudní cestou.

V příloze Vám zasíláme okomentovaný článek Vaší redaktorky. Modře označený text je nepravdivý, červeně jsme uvedli vysvětlení, v čem lež paní redaktorky spočívá (viz příloha).

S pozdravem

Členové SBD Svatopluk, kteří se 17.12. 2003 zúčastnili soudního jednání a protestují proti článku redaktorky Blažkové

Kontaktní adresa: J.Š.Baara 735, 252 62 Horoměřice
Na vědomí: vedení společnosti


Sehr geehrter Herr Chefredakteur,

wir fühlen uns schwerwiegend geschädigt durch den am 18.12.2003 in Ihrem Blatt erschienenen Artikel der Redakteurin Jana Blažková. Unwahr ist bereits seine Überschrift “Die Klienten von H-System drohten dem Richter”.

Der Artikel entbehrt jeder Grundlage einer objektiven Berichterstattung. Er ist voller Lügen, entstellter Informationen und vor allem unfundierter Eindrücke Ihrer Redakteurin, die angesichts ihres vorherigen Wirkungsfeldes weder in der Lage noch bereit zu sein scheint, die Situation unvoreingenommen darzustellen.

Ihre feindselige Haltung gegenüber den Mitgliedern der Wohnungsbaugenossenschaft Svatopluk äußerte sich bereits während ihrer Tätigkeit bei Radio Free Europe, wo sie der Politikerin Hana Marvanová Raum gewährte, die sich seit Beginn der Causa um Kriminalisierung der Genossenschaft bemühte. Persönliche Verflechtungen in der Haltung von Free Europe zur Causa H-System lassen sich leicht aufspüren, denn einer der Redakteure war Radko Kubičko – der damalige Freund von Hana Marvanová. Soviel zur Erläuterung.

Für uns ist entscheidend, dass der Artikel derartige Ungeheuerlichkeiten enthält wie beispielsweise die Behauptung, der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Genossenschaft seien in Untersuchungshaft gewesen, da sie jemandem mit der physischen Liquidierung gedroht hätten, und wir – die Klienten – hätten angeblich den Richter bedroht. Zur Verfügung steht der Beschluss des Stadtgerichts 3T 14/2001 vom 19.11.2003 mit der Begründung des Richters Kydalka der Haft über die Herren Středa und Král, in welcher eine Androhung von physischer Liquidierung mit keinem Wort erwähnt ist.

Sollte Mladá fronta Dnes diese Formulierungen so bald wie möglich nicht widerrufen und sich nicht entschuldigen, werden wir auf gerichtlichem Wege dagegen vorgehen.

In der Anlage übersenden wir Ihnen den kommentierten Artikel Ihrer Redakteurin. Der blau gekennzeichnete Text ist unwahr, rot ist unsere Erläuterung aufgeführt, worin die von Ihrer Redakteurin dargestellten Unwahrheiten bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft Svatopluk, die am 17.12.2003 bei der Gerichtsverhandlung anwesend waren und gegen den Artikel Ihrer Redakteurin Jana Blažková protestieren

Kontaktanschrift: J. Š. Baara 735, 252 62 Horoměřice
Zur Kenntnis: Geschäftsleitung


Následují podpisy členů SBD Svatopluk, kteří byli přítomni v soudní síni, a které slovně napadla ve svém článku redaktorka MfDNES Jana Blažková.
Příloha

18.12.2003 - JANA BLAŽKOVÁ - str. 03
Klienti H-Systemu hrozili soudci Lež – nikdo z klientu H-Systemu, přítomných dne 17.12.2003 v Městském soudu v Praze žádnému soudci žádným způsobem nehrozil. Tvrzení pí.Blážkové, že někdo na chodbě soudu říkal: “To je on” a tím měl soudci hrozit, je směšné.

Hlavní obžalovaný Petr Smetka chtěl do vazby místo těch, kteří v ní seděli

Praha - Jeden z největších soudních procesů současnosti - kauza vytunelované stavební společnosti H-System, v níž jedenáct set lidí utopilo přes miliardu korun - se mění v bláznivé divadlo. Zvlášť včera, kdy letošní část procesu vrcholila, byly v budově pražského městského soudu k vidění neuvěřitelné věci. Hned ráno hlavní obžalovaný Petr Smetka soudci nabízel, ať vezme jeho do vazby výměnou za spoluobviněné Ivana Krále a Pavla Středu.

Oklamaní klienti sehráli v jednací síni divadlo Lež – žádný klienti nehráli žádné divadlo tj. nic nepředstírali (což idiom znamená). Při vstupu dvou obžalovaných I.Krále a P.Středy do jednací síni a při jejich propuštění z vazby přítomni povstali a zatleskali.

Oba muži totiž původně patřili Lež – k ním patří dodnes k poškozeným klientům společnosti. Obžalováni jsou za to, že se po krachu firmy snažili z H-Systemu neoprávněně odčerpat majetek, čímž poškodili ostatní věřitele. Dohodli se se Smetkou a založili Stavební bytové družstvo Svatopluk Lež – SBD Svatopluk (650 členů) bylo založeno Občanským sdružením klientů H-Systém (všichni 1100 klienti) a jeho výkonný orgán – představenstvo – byl řádně zvolen na ustavující schůzi družstva. Na něj Smetka převedl pomocí nájemních smluv rozestavěné domky Lež - na základě jakékoliv nájemní smlouvy se něco pronajímá, t.j. zůstává i nadále majetkem pronajímatele. Z důvodu výstavby byly uzavřené nájemní smlouvy na pozemky a rozestavěné stavby na 30 let, za které se zaplatilo (nemohli jsme přece stavět na něčem, co nemáme ani v pronájmu). Po dohodě se správcem Mrázem za účelem prodeje byly nájemní smlouvy na všechny pozemky (kromě Horoměřic a Velkých Přílep, kde probíhala výstavba) zrušeny a tyto pozemky jako i všechen ostatní majetek H-Systemu správce už prodal - zůstaly pouze pozemky a rozestavěné stavby ve výše uvedených lokalitách (většina z nich byla dokončena - dohromady v obou lokalitách bydlí 125 rodin, ostatní, které byly původně přidělené lidem, kteří nechtěli ve výstavbě pokračovat, chátrají do dnes). U správce leží naše konkrétní nabídky na odkup těchto pozemků (v obci VP pouze tu část, na které stojí domky) a rozestavěných staveb za ceny dle odhadů, které byly vypracované příslušnými odborníky, aby si je poškození klienti mohli za další peníze dostavět svépomocí. Jenomže, jak se nyní ukazuje, smlouvy jsou neplatné. Někdo má evidentní zájem, aby tyto smlouvy všelijakým způsobem zpochybnil – soud vyhověl žádosti správce na zrušení jejich účinnosti za nepřítomnosti protistrany, tj. SBD Svatopluk, které se ovšem odvolalo. Nehrají v nich data, navíc se ukazuje, že Smetka, Král a Středa neměli právo nic takového podepsat, protože už bylo v té době jasné, že H-Systemu hrozí konkurz Lež – nikdo z velkých věřitelů H-Systemu v čele s KB nepodal návrh na konkurz a neměl zájem o jeho vyhlášení, jelikož bylo jasné, že likvidační konkurz zdaleka neuspokojí jejich pohledávky. Konkurz byl vyhlášen v listopadu 1998 (víc než půl roku po začátku výstavby v lokalitách Horoměřice a Velké Přílepy novým stavebníkem) samosoudkyní JUDr. Hodačovou na základě návrhu několika klientů, jejichž pohledávky činily cca. 1% celkové pohledávky vůči H-Systemu (to vše se odehrálo pod tlakem pí.Marvanové) Soudce před měsícem vzal Krále a Středu do vazby, když si jeden ze svědků postěžoval, že se bojí vypovídat, protože mu údajně vyhrožovali fyzickou likvidací. Lež – hlavní důvod vazby byla věta v půlroku starém dopisu, kde představenstvo prosilo mj. lidi, aby se rozpomněli na události z let 97, 98 a 99, protože by mohli být u soudu zaskočeni otázkami v tomto směru (jelikož se soudce ptal více na SBD než na samotný H-System). Nikdo z výše uvedených nehrozil nikomu, natož fyzickou likvidací. Včera odpoledne už ovšem oba byli opět na svobodě, výslechy klientů totiž skončily a soudce je propustil. Divadlo se včera odehrávalo i přímo v soudní síni. Lež – viz. výše Tu k prasknutí zaplnili poškození klienti H-Systemu. Nepřišli se však domáhat potrestání těch, kteří je připravili o životní úspory, jak by se dalo čekat, Pí. redaktorka z nás dělá kamarády obžalovaných představitelů H-Systemu (ani jeden z nich nebyl v jednací síni přítomen) ale naopak vyspílat soudci Kamilu Kydalkovi za to, že je na obviněné moc přísný Lež - přišli jsme podpořit morálně naše představitele, kteří díky pí.Marvanové sedí na trestní lavici spolu s představiteli H-Systemu, kteří nás podvedli a okradli. Šlo jim právě o Krále a Středu, kteří se jich ujali Lež – nikdo se nás neujímal – oba byli zvoleny do představenstva družstva, jako i řada dalších lidí po krachu H-Systemu.

Soudí nepravé, rozčilovala se družstevnice

"Za nic nemohou, všechno zavinil stát, který nám nepomohl, a teď navíc soudí nepravé," rozčilovala se družstevnice Eva Šulcová, která v H-Systemu a pak i Svatopluku už utopila dva miliony korun Nepřesnost – ve Svatopluku nic neutápěla – všechny prostředky šli do výstavby H-Systemem přidělené nemovitosti. Obou mužů se zastává i přesto, že jí nyní hrozí - právě kvůli tomu, že Svatopluk stavěl na základě neplatných smluv Lež – stavělo se na základě řádného stavebního povolení a následně na povolení správce konkurzní podstaty - znovu vystěhování. Svůj byt bude muset zaplatit už potřetí, nebo se ho vzdát. Nepřesnost – byt zaplatila jednou H-Systemu, následně proběhla dostavba a teď leží už delší dobu u správce konkurzní podstaty návrhy na odkup základů (tj. celkem dvakrát). Správce nesouhlasí s uznáním našich investic a požaduje jejich znovuzaplacení. Proč za družstvo podepsali neplatné nájemní smlouvy, navíc se zfalšovanými daty, Lež – toto tvrzení je absurdní – nic takového nebylo prokázáno. a z jakého důvodu si nechali při zakládání družstva radit od Smetkových právníků, soudu Král a Středa vysvětlit nedokázali. A družstevníci se jich na to neptají. "Šetřili jsme peníze na právnících, a teď se ukazuje, že to byla chyba," říká jen Šulcová. Soudce proces včera přerušil až do ledna. Vynesení rozsudku lze očekávat nejspíš v únoru.

Obžalovaný Pavel Středa má štěstí, může počítat s podporou oklamaných družstevníků.
FOTO: MAFA - DAN MATERNA
Naopak obžalovaný Petr Smetka zůstává pro mnohé hlavním viníkem miliardového podvodu
FOTO: MAFA - DAN MATERNA


Anlage

18.12.2003 - JANA BLAŽKOVÁ - Seite 03
Die Klienten von H-System drohten dem Richter Lüge – keiner der am 17.12.2003 im Stadtgericht Prag anwesenden Klienten von H-System hat dem Richter in irgendeiner Form gedroht. Die Behauptung von Frau Blažková, jemand auf dem Gang im Gericht habe gesagt: “Das ist er” und damit dem Richter gedroht, ist lächerlich.

Der Hauptbeschuldigte Petr Smetka wollte anstelle derjenigen ins Gefängnis, die bereits in Haft sitzen

Prag – Einer der größten Gerichtsprozesse der Gegenwart – die Causa der durch finanzielle Machenschaften in den Bankrott getriebenen Gesellschaft H-System, in welcher 1100 Klienten 1 Milliarde Kronen verloren – entwickelt sich zu einem verrückten Spektakel. Besonders gestern, als der diesjährige Prozessteil seinen Höhepunkt erreichte, spielten sich im Gebäude des Prager Stadtgerichts unglaubliche Dinge ab. Gleich am Morgen bot der Beschuldigte Petr Smetka dem Richter an, er solle ihn anstelle der Mitbeschuldigten Ivan Král und Pavel Středa in Haft nehmen.

Die betrogenen Klienten veranstalteten im Gerichtssaal ein wahres Spektakel. Lüge – Keiner der Klienten veranstaltete ein Spektakel, d.h. täuschte etwa vor (was dieser Ausdruck bedeutet). Als die beiden Beschuldigten I. Král und P. Středa den Gerichtssaal betraten sowie bei ihrer Freilassung, erhoben sich die Anwesenden und applaudierten.

Beide Männer gehörten nämlich ursprünglich Lüge – sie gehören bis heute zu den geprellten Klienten der Firma. Sie sind angeklagt, nach dem Bankrott der Firma versucht zu haben, aus H-System widerrechtlich Vermögen abzuschöpfen, wodurch die übrigen Gläubiger geschädigt wurden. Sie einigten sich mit Smetka und gründeten die Wohnungsbaugenossenschaft Svatopluk. Lüge – Die Wohnungsbaugenossenschaft Svatopluk (650 Mitglieder) wurde durch die Bürgervereinigung der Klienten von H-System (alle 1100 Klienten) gegründet, und ihr exekutives Organ – der Vorstand – wurde auf der Gründungsversammlung der Genossenschaft ordnungsgemäß gewählt. Auf diese übertrug Smetka die im Bau befindlichen Häuser mit Hilfe von Mietverträgen Lüge – Ausgehend von einem Mietvertrag wird etwas vermietet, d.h. verbleibt weiterhin im Eigentum des Vermieters. Aufgrund der Bauausführung wurden Mietverträge über die Grundstücke und in Bau befindlichen Objekte über 30 Jahre abgeschlossen und bezahlt (wir konnten schließlich nicht auf etwas bauen, was wir nicht einmal gemietet war). In Absprache mit dem Konkursverwalter Mráz wurden die Mietverträge für alle Grundstücke (außer Horoměřice und Velké Přílepy, wo gebaut wurde) zum Zwecke des Verkaufs aufgehoben, diese Grundstücke sowie das gesamte übrige Vermögen von H-System ist vom Konkursverwalter bereits verkauft worden – übrig blieben lediglich die Grundstücke und in Bau befindlichen Objekte in den beiden vorstehend genannten Orten (die meisten wurden mittlerweile fertiggestellt – insgesamt wohnen in beiden Orten 125 Familien; die übrigen, ursprünglich denjenigen zugeteilten, die den Bau nicht fortsetzen wollten, sind bis heute dem Verfall ausgesetzt). Dem Konkursverwalter liegen unsere konkreten Angebote zum Abkauf dieser Grundstücke (in der Gemeinde VP lediglich der Teil, auf welchem Häuser stehen) sowie der in Bau befindlichen Objekte ausgehend von durch Experten erstellten Schätzungen vor. damit die geschädigten Klienten sie aus zusätzlichen eigenen Mitteln und in Eigenleistung fertig stellen konnten. Wie sich jetzt aber zeigt, sind die Verträge ungültig Offenbar hat jemand Interesse daran, diese Verträge in jeder erdenklichen Weise in Frage zu stellen – das Gericht entsprach dem Antrag des Konkursverwalters auf Aufhebung ihrer Wirksamkeit in Abwesenheit der Gegenseite, d.h. der Wohnungsbaugenossenschaft Svatopluk. Die Angaben weisen Unregelmäßigkeiten auf, außerdem zeigt sich, dass Smetka, Král und Středa kein Recht hatten, derartiges zu unterzeichnen, weil zu jenem Zeitpunkt bereits klar war, dass H-System der Konkurs droht. Lüge – Keiner der großen Gläubiger von H-System mit Komerční banka an der Spitze stellte einen Konkursantrag oder war an der Konkurseröffnung interessiert, denn es war klar, dass die Liquidation ihre Forderungen bei weitem nicht zu befriedigen vermag. Der Konkurs wurde im November 1998 (über ein halbes Jahr nach Baubeginn in Horoměřice und Velké Přílepy durch einen neuen Bauherr) von der Einzelrichterin JUDr. Hodačová ausgehend vom Antrag einiger Klienten eröffnet, deren Forderungen ca. 1 % der Gesamtforderung gegenüber H-System ausmachten (das alles spielte sich ab auf Drängen von Hana Marvanová). Der Richter hatte Král und Středa vor einem Monat in Haft genommen, als sich einer der Zeugen beschwerte, er habe Angst auszusagen, da sie ihm angeblich die physische Liquidierung angedroht hätten. Lüge – Der Hauptgrund für die Inhaftierung war ein Satz in einem 6 Monate alten Schreiben, in welchem der Vorstand die Leute u.a. bat, sich an die Ereignisse von 1997, 1998 und 1999 zu erinnern, da sie bei Gericht durch in diese Richtung zielende Fragen überrascht werden könnten (da der Richter mehr Fragen zur Wohnungsbaugenossenschaft hatte als zu H-System selbst). Keiner der oben Genannten hat irgend jemandem gedroht, schon gar nicht mit der physischen Liquidierung. Gestern Nachmittag waren sie jedoch bereits wieder frei, die Anhörung der Klienten ist nämlich abgeschlossen und der Richter setzte sie auf freien Fuß. Ein Spektakel spielte sich gestern auch direkt im Gerichtssaal ab. Lüge – siehe oben Dieser war brechend voll mit geschädigten Klienten von H-System. Sie waren jedoch – entgegen den Erwartungen – nicht gekommen, um die Bestrafung derjenigen zu verlangen, von denen sie um ihre lebenslangen Ersparnisse geprellt wurden Die Redakteurin stellt uns dar als Freunde der angeklagten Vertreter von H-System (keiner von ihnen war im Gerichtssaal anwesend). sondern im Gegenteil, um den Richter Kamil Kydalka dafür zu schelten, dass er zu streng mit den Beschuldigten verfährt. Lüge – wir waren dort, um unsere Vertreter moralisch zu unterstützten, die dank Hana Marvanová auf der Strafbank sitzen, und zwar zusammen mit den Vertretern von H-System, von denen wir betrogen und bestohlen wurden. Es ging ihnen gerade um Král und Středa, die sich ihrer nach dem Bankrott von H-System angenommen hatten Lüge – uns hat sich keiner angenommen – beide wurden wie zahlreiche andere in den Vorstand der Genossenschaft gewählt.

Er richtet die Falschen, empörte sich eine Genossenschaftlerin

”Sie können nichts dafür, Schuld an allem ist der Staat, der uns im Stich gelassen hat, und jetzt werden überdies noch die Falschen gerichtet”, empörte sich die Genossenschaftlerin Eva Šulcová, die an H-System und dann noch die Wohnungsbaugenossenschaft Svatopluk bereits zwei Millionen Kronen verlor. Ungenau – an Svatopluk verlor sie nichts – alle Mittel flossen in den Bau der von H-System zugewiesenen Immobilien. Sie setzt sich für beide Männer ein, obwohl ihr jetzt erneut die Ausquartierung droht – gerade weil Svatopluk ausgehend von ungültigen Verträgen gebaut hat. Lüge – Gebaut wurde ausgehend von einer ordnungsgemäßen Baugenehmigung und anschließend auf Genehmigung des Konkursverwalters. Ihre Wohnung wird sie nun zum dritten Mal bezahlen müssen oder darauf verzichten. Ungenauigkeit – die Wohnung bezahlte sie einmal H-System, anschießend erfolgte der Fertigbau und jetzt liegen bereits seit längerem Anträge auf den Abkauf der Grundbauten beim Konkursverwalter (d.h. insgesamt zweimal). Der Konkursverwalter lehnt aber eine Anerkennung unserer Investitionen vor Beginn des Konkurses ab und verlangt die erneute Bezahlung. Warum sie im Namen der Genossenschaft ungültige Mietverträge unterschrieben haben, darüber hinaus noch mit gefälschten Daten Lüge – Diese Behauptung ist absurd – es ist nichts derartiges bewiesen. und aus welchem Grund sie sich bei Gründung der Genossenschaft durch die Anwälte von Smetka beraten ließen, vermochten Král und Středa nicht zu erklären. Und die Genossenschaftsmitglieder fragen nicht danach. “Wir haben beim Geld für Anwälte gespart, und jetzt zeigt sich, dass das ein Fehler war”, meint Šulcová nur. Der Richter setzte den Prozess gestern bis Januar aus. Mit einem Urteil ist wahrscheinlich für Februar zu rechnen.

Der Angeklagte Pavel Středa hat Glück. Er darf mit der Unterstützung der betrogenen Genossenschaftsmitglieder rechnen.
FOTO: MAFA - DAN MATERNA
Der Beklagte Petr Smetka hingegen ist für viele nach wie vor der Hauptschuldige für den Milliardenbetrug.
FOTO: MAFA - DAN MATERNA