Stavební bytové družstvo Svatopluk

Kancelář družstva:
SBD Svatopluk
J.Š.Baara 735
252 62 Horoměřice
E-Mail: svatopluksbd@volny.cz

Tel.: 220 971 619
Mobil: 603 520 899

Provozní doba kanceláře SBD:
Středa:   11:00 - 17:00

Sídlo:
Velvarská 100
252 62 Horoměřice

Bankovní spojení:
ČSOB Na Příkopě 14, 115 20 Praha 1
Číslo účtu: 200482163 / 0300
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo