Proč SBD Svatopluk staví?

Klienti vložili do H-Systému své peníze a dostali slib, že jim H-Systém postaví a převede domy. Tento slib již jistě nesplní.

V okamžiku vyhlášení konkurzu bylo možno spočítat, jaký by byl výnos z likvidační cesty. Již tehdy vycházely pro klienty nanejvýš jednotky procent. Postupem času, jak s vypršením územních rozhodnutí klesala hodnota pozemků a jak rostly náklady konkurzu, snížil se potenciální výnos pro klienty prakticky na nulu.

Pro hodnotu domů bylo rozhodující, zda se v průběhu konkurzu promění v ruiny nebo v dokončené, zkolaudované domy. První správce konkurzní podstaty věděl, že rozestavěný dům má menší hodnotu, než vložený materiál, a po několika zimách bez střechy je jeho hodnota na nule. Proto umožnil klientům H-Systému, aby stavby dokončili.

Klienti H-Systému sdružení v SBD Svatopluk byli ochotni se za cenu dalších nákladů pokusit zachránit alespoň část ze svých vkladů, a proto se pustili do stavby. Díky tomu část z nich již bydlí a další se k bydlení dopracovávají.

Členové SBD Svatopluk jsou přesvědčení, že záchrana rozestavěných domů pomůže i těm, kteří na dostavbu již rezignovali. Tím, že se rozestavěné domy nepromění v hromady trosek, nedojde ke znehodnocení konkurzní podstaty.

Bohužel druhý správce konkurzní podstaty nepřeje záchraně staveb. Z fotografické dokumentace je však zřejmé, že tím dochází k nenapravitelným škodám.