Jak pokračuje stavba?

Text upraven v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů

Okradení klienti společnosti H-Systém se sdružili ve Stavebním bytovém družstvu Svatopluk s jediným cílem: pokusit se zachránit alespoň zlomek vložených prostředků a zajistit si bydlení, i za cenu nemalých dodatečných nákladů. Jak se to daří, posuďte sami:

Lokalita Velké Přílepy, stav 08.1997 po krachu společnosti H-System a 07.2000 po dostavbě ze strany SBD Svatopluk:

Stejná lokalita, širší pohled. Obrázek vpravo je krátce po kolaudaci:

Druhá řada domů ve Velkých Přílepech teprve nabírá obrátky:

Třetí řadu se daří postupně kolaudovat:

Toto jsou již nové domy stavěné od základů SBD Svatopluk:

Rozběhla se také výstavba dvojdomků.

Do července 2000 byly předány domy asi 50 členům družstva. Podaří se [Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.] znemožnit další výstabu?