Komentář k článku uveřejněném ve Večerníku Praha v úterý 18. července

Novinový článek paní Ludmily Klofové s názvem "Krachem H-Systému příšli jeho klienti o miliony korun" je jen snůška lží a polopravd s jediným cílem - poškodit v očích veřejnosti činnost družstva.

Složený materiál k dostavbě řadových domů ve Velkých Přílepech
Původní text: Nepořádek před rozestavěnými řadovými domky hned tak nezmizí.
Podle mého názoru se jedná o zcela standardně složený materiál určený na dostavbu řadových domků ve Velkých Přílepech. Ve srovnání s tím, co jsem kdy měl možnost vidět, se mi toto staveniště jeví jako ještě celkem slušné. Navíc vyfotografovaný materiál jistě vzhledem k rychlosti výstavby, která nyní panuje ve Velkých Přílepech, zmizí již do měsíce, tedy bude prostavěn. Každý se o tom klidně může sám přesvědčit na vlastní oči.

Abych nebyl zcela nespravedlivý, musím napsat, že úvodnímu odstavci a rozhovoru s poškozeným klientem není co se týče obsahové stránky, co vytknout. Ovšem podstatná část článku, která má přinést nové informace a odhalení, je plná nepřesností. Na některá z nich bych rád upozornil.

V článku je uvedeno: "Na scéně se objevil Ivan Král,... Přesvědčil zhruba polovinu poškozených klientů, ..., aby založili Stavební bytové družstvo Svatopluk.". SBD Svatopluk sdružuje 620 bývalých klientů firmy H-Systém a v konkurzu sdružuje pohledávku zhruba 650 klientů. Autorka článku sama uvádí přesné číslo bývalých klientů, a to 1161. V počtu družstevníků už tak přesná není. Každý si jistě umí spočítat, že počet členů družstva je výrazně vyšší než polovina. Jestliže připočítáme zhruba 200 členů družstva Merkur, které úzce spolupracuje s SBD Svatopluk, dostaneme se k poměru ještě vyššímu. Uvážím-li několikaletou existenci družstva a nutnost dodržování poměrně přísných pravidel ze strany družstevníků, je to číslo úctyhodné. Navíc počet družstevníků stále narůstá. Tento stav musí logicky být podložený mnohými pozitivními kroky družstva, jinak by se získaná důvěra za několik měsíců opět vytratila. Za působení družstva se postavilo více domů, než za celé působení firmy H-Systém. Domů by se postavilo ještě více, nebýt jiné zájmové skupiny, občanského sdružení Maják v čele s paní Marvanovou, která získala do svých řad jen kolem 50 bývalých klientů. Její vysoký vliv na celou kauzu ovšem tomuto nízkému číslu neodpovídá. Tato skupina má navíc podezřelou podporu soudkyně Evy Hodačové, která se zabývá kauzou H-Systém, a podporu nového správce konkurzní podstaty Josefa Monsporta, kterého do funkce paní soudkyně již podruhé dosadila. Tato podpora je v celé kauze klíčová a v podstatě znemožnila většině klientů perspektivu bydlení. Přestože sdružení Maják je poměrně málo početné, dostává se mu velkého prostoru ve sdělovacích prostředcích, které často přinášejí zkreslené informace sestavené paní Marvanovou a paní Druneckou z Majáku. Jedním z takových počinů je i článek ve Večerníku Praha, který právě rozebírám.

V článku se dále píše: "Letos v květnu byl jmenován novým správcem konkurzní podstaty Josef Monsport, který se podle slov některých klientů konečně ujal svých povinností tak, jak stanoví zákon.". Ovšem podle slov jiných klientů, a to výrazné většiny, se naopak ujal celé kauzy tak, aby co nejvíce bývalé klienty poškodil.

Dále se píše o obvinění předsedy a místopředsedy družstva za údajné poškození budoucích věřitelů. Oba tito představitelé družstva jen hájili zákonně zájmy většiny bývalých klientů H-Systému a zasloužili se o to, aby ztráty z úpadku firmy H-Systém byly pro všechny budoucí věřitele menší. Není jasné, kdo má být údajně poškozen, neboť otevřená družstva Svatopluk a Merkur představují většinu klientů a zároveň druhou největší pohledávku v konkurzu po Komerční bance (nyní věc převzala Konsolidační banka), která se poškozená necítí. Naopak v době před vyhlášením konkursu na firmu H-Systém, družstvo Svatopluk mělo již sepsanou smlouvu s Komerční bankou o postupném odkupu jejich zástav, kterou plnilo.

Dostavba dvojdomků ve Velkých Přílepech
Původní text: Torza domů, jejichž "výstavba" skončila v roce 1997.
To není pravda. Dostavba těchto dvojdomků začala již v dubnu t.r. Jestliže se pozorně podíváte, dům na fotografii vlevo má již střechu a okna. Místní mi jistě potvrdí, že ještě před třemi měsíci vypadal podobně jako domy na pravé straně fotografie. Navíc pozorní z Vás mohou objevit v kroužku stavebního dělníka. Kdo nevěří, že se nejedná o dělníka, ale o náhodného chodce, ať se zajede podívat do Velkých Přílep. Objeví zde čilý pracovní ruch. Fotograf si musel dát hodně záležet, aby vyfotografoval rozestavěné domy tak, aby nebyla příliš patrná stavební činnost. Materiál je složený, stejně jako na posledním obrázku, na druhé straně domů.
Detail domu se stavebním dělníkem
Naše fotografie o měsíc později
Námi pořízená fotografie domů o měsíc později. Staví se ...

To "nejlepší" jsem si nechal nakonec. Míním tím komentář k použitým fotografiím v novinách. Přečtěte si prosím původní text (zeleně) a srovnejte ho s realitou. V článku je uvedeno, že k žádné výstavbě v lokalitě Velké Přílepy zachycené na fotografiích nedochází. Každý sám se může na vlastní oči přesvědčit, že právě v této lokalitě panuje již třetí měsíc čilý pracovní ruch. V této lokalitě nyní působí aktivně tři stavební firmy, většinou poškozené v kauze H-Systém, kterým je umožněno, aby své velké ztráty výstavbou zmírnily. Jedná se o další věřitele, kteří profitují na činnosti družstva a tedy nemají zájem na současném trendu v nespravedlivém vedení konkursu panem Monsportem.

Výstavba řadových domků ve Velkých Přílepech
Původní text: Budou tyhle domky někdy dokončeny?.
To jistě budou. Paní Klofová si asi myslí, že stavební firma si zde jeřáb jen tak odložila a věnuje se místo výstavby seskokům na laně - tzv. bungeejumpingu. Navíc si nedovedu představit, že by dlouhodobě rozestavené domy mohly vypadat takto zachovale. Skutečnost je opět zcela jiná, než píše paní Klofová. 3 řadové domky vpravo byly postaveny do tohoto stavu za měsíc, minulý měsíc. V těchto dnech se již provádějí pokrývačské práce. Dovedete si tak představit, jak rychle se staví.

Jistě mi dáte za pravdu, že autorka článku Ludmila Klofová je buď silně neznalá nebo navedená. Kdo ale již delší dobu sleduje tuto kauzu a je zasvěcený do celé historie, musí mít dojem, že pravdivá je bohužel varianta druhá. Obsah článku jasně napovídá, že onou navádějící osobou je pravděpodobně paní Drunecká z Majáku. Když jsme zavolali ten den, co vyšel článek v novinách do redakce Večerníku Praha s tím, že chceme hovořit s autorkou článku paní Ludmilou Klofovou a opravit některé její uvedené dezinformace, paní sekretářka si nechala naše telefonní číslo, že nám paní Klofová odpoledne zavolá. Ve 13 hod. se skutečně ozval telefon, ale místo paní Klofové se ohlásila opět sekretářka VP, že paní Klofová má ode dneška 3 týdny dovolenou. Nevím, jak na Vás, ale na mě to působí velice podezřele. Je možné, že paní Klofová skutečně napsala tento článek a hned jela na dovolenou a sekretářka o tom hned nevěděla, nebo se jen prostě nechává zapírat vědoma si podjatosti článku.