Vzestup a pád H-Systému

Proč zkrachoval velkolepý projekt H-systému? Na tuto otázku zatím existují pouze částečné odpovědi. Je pravděpodobné, že více světla do věci vnese probíhající trestní stíhání vedení H-systému. Zatím se zdá, že příčiny lze shrnout do dvou okruhů:

1. Dobrodružný a nezodpovědný způsob podnikání

Gigantický projekt, jako byl H-systém, by vyžadoval nanejvýš zodpovědné vedení a špičkové manažery. Místo toho jej vedli lidé, kteří by se asi dali nejvýstižněji označit za ekonomické dobrodruhy. Když například kvalifikovaní stavaři mezi zaměstnanci H-systému upozorňovali vedení, že slíbené termíny jsou na hranici realizovatelnosti, vedení to ignorovalo. Když si dodavatelské firmy nechávaly proplácet faktury za neodvedenou práci, nikdo v H-systému nesjednával nápravu.

2. Provázanost projektu H-systému s jinými aktivitami majitelů

Část peněz, vybraných od klientů, financovala jiné aktivity, než výstavbu domů. Kdyby všechny tyto aktivity přinesly zisk, možná by se peníze do H-systému vrátily. Protože však krachovaly, musel krachovat i H-systém.

Závěr?

Za první okruh problémů mohou v určité míře i samotní klienti - bylo jejich chybou, že svoje peníze svěřili nezodpovědnému podnikateli. Druhý okruh je zřejmě dobrým důvodem, proč představitele H-systému trestně stíhat.

Je na místě vyjádřit uznání policii, že po mnoha létech přešlapování na místě si tohoto druhého okruhu konečně povšimla a nyní již nevidí v příběhu H-systému pouze bankrot neúspěšné firmy.

Důsledkem uvedených faktů byl pád H-Systému. To je již však jiný příběh.