Proč došlo ke konkurzu H-systému a jak byly při něm rozdány karty?

Text upraven v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů

V roce 1997 postupně vycházelo najevo, že se H-systém potácí v obrovských problémech. Zděšení klienti založili své sdružení a hledali způsoby záchrany. Ukázalo se, že další vývoj může jít dvěma cestami:

1. Konkurz

Nejjednodušší cestou by bylo poslat H-systém do konkurzu. V něm by se majetek H-systému rozdělil mezi věřitele a ti by získali alespoň aspoň něco.
Cesta konkurzu je však určena zákonem, který říká, že přednostně by se uspokojovaly pohledávky státu, pak pohledávky bank, díky jejich zástavním právům, a až z toho, co zbude, pohledávky klientů H-Systému a ostatních věřitelů. Státu H-systém mnoho nedlužil, avšak měl gigantický dluh vůči Komerční bance, zvětšený o naběhlé úroky, sankční úroky atd., o které se dluh prakticky zdvojnásobil. Přestože majetek H-Systému nelze přesně ocenit, vycházelo, že i při poměrně výhodném prodeji tohoto majetku na klienty nic nezbude.
Reálné nebezpečí cesty konkurzu bylo tedy v tom, že by na jeho konci každý klient H-systému dostal zhruba takový dopis: Uznáváme, že Vám H-systém dlužil, ale vše, co z H-systému zbylo, jsme dali státu a Komerční bance, protože mají před vámi přednost. Na vás zbylo 0,- Kč, slovy nula.

2. Dostavět pod přísným dohledem klientů a dohodnout se s bankami a dodavateli na splácení dluhů

Úvaha o dostavbě vycházela z toho, že ke ztrátám, které nadělal H-Systém, konkurz přidá další, když se budou za babku prodávat rozestavěné chátrající domy. Naopak podaří-li se je dostavět, cena stoupne. Nebyla sice šance zachovat původní cenu slíbenou H-Systémem, zvýšení ceny se však jevilo jako lepší varianta než ztráta všeho. Podařilo se dohodnout s Komerční bankou i s dodavatelskými firmami, které byly ochotny pokračovat ve stavbě. Byl nalezen způsob, jak rozdělit břemeno mezi všechny strany tak, že nikdo nepřijde o vše.

Jak jsme se rozhodli?

Většina poškozených klientů H-Systému se rozhodla dostavět. Založila SBD Svatopluk a vstoupila do něj. Rozhodnutí o dostavbě nebylo snadné. Existuje podrobný dokument z té doby, který mapuje všechny výhody i nevýhody, vyhlídky i rizika.

Jak to dopadlo?

[Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.] Proti vůli naprosté většiny klientů H-systému i proti vůli hlavního bankovního věřitele - Komerční banky, jejichž pohledávky byly v řádu miliard, na návrh několik drobných věřitelů s pohledávkami v řádku miliónů (dva z nich se mezitím stali členy SBD Svatopluk, ale zapomněli své podání stáhnout), soudkyně JUDr. Eva Hodačová konkurz vyhlásila. [Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.] JUDr. Hana Marvanová byla soudkyní o vyhlášení konkurzu písemně informována spolu s těmi, kteří návrh na konkurz skutečně podali.

Členům družstva Svatopluk nezbylo, než pokračovat v dostavbě v podstatně ztížených podmínkách. Že se to přesto daří, ilustrují tyto záběry.