Soudkyně JUDr. Eva Hodačová vyhodila Svatopluk z věřitelského výboru

Text upraven v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů

Soudkyně JUDr. Eva Hodačová, která má dohlížet na průběh konkurzu H-systému, provedla neuvěřitelný krok: vyhodila z věřitelského výboru družstvo Svatopluk, reprezentující většinu poškozených klientů, a do nového výboru ustanovila jako člena a náhradníka dvě soukromé osoby, jejichž pohledávky jsou řádově nižší.

[Část textu vypuštěna v souvislosti s dohodou mezi sdruženími klientů.]Oba jmenovaní členové, paní Drunecká a pan Rozsypal, jsou členy vedení OS Maják, které sdružuje cca 70 bývalých klientů.

Pro soudkyni Hodačovou má zřejmě vklad jednoho klienta H-systému větší hodnotu, než vklady 650 klientů sdružených ve Svatopluku a 100 klientů z Merkuru.

Tento krok by zřejmě proběhl zcela potají, kdyby náhodou neprosákl do tisku - soudkyně rozhodla již 3.7., ale do dnešního dne (17.7.) to neoznámila dosavadním členům výboru. Přitom platí dřívější rozhodnutí stejné soudkyně, že věřitelský výbor se má volit až 3.10. Vypadá to, jako by stanovení data na 3.10. bylo pouze zastíracím manévrem, který má odvrátit pozornost od toho, co proběhne během prázdnin.

Je to legální? Pravděpodobně ano. Podle nejnovější novely příslušného zákona prý soudce může ustanovovat věřitelský výbor zcela libovolně. Možná se dočkáme věřitelského výboru složeného pouze z lidí, kterým H-systém dluží jednu korunu. Pak správce konkurzní podstaty bude moci prodat majetek jak se mu zlíbí a nebude nikdo, kdo by mohl protestovat.

Bohužel tento krok paní soudkyně JUDr. Eva Hodačové přesně zapadá do dřívějších kroků, zejména do jmenování konkurzním správcem pana JUDr. Monsporta, který je favoritem paní Drunecké a pana Rozsypala, právě dosazených do výboru.

Shrnutí souvisejících skutečností je obsaženo v dopise jednoho z členů družstva ministrovi spravedlnosti. Pokud každý z nás napíše podobný dopis, příslušné orgány to nebudou moci ignorovat.