Vážený pan
Veselin VAČKOV
šéfredaktor
LIDOVÉ NOVINY
Senovážná 1254/4
110 00 Praha 1

V Praze 23. listopadu 2003

Vážený pane šéfredaktore,

Jménem postižených klientů H-Systemu, kteří se sdružili do SBD Svatopluk, Vám chceme poděkovat za komentář redaktorky Radky Kvačkové uveřejněný ve Vašem deníku v pátek 21.listopadu 2003. Bylo pro nás mimořádným potěšením přečíst si ve veřejném médiu slova, která se nás zastala.

Ano, Vaše redaktorka přesně vystihla naše pocity. Skutečně se v posledních pěti letech jen bráníme atakům, které kriminalizují naši snahu zachránit si bydlení, jež nám bylo smluvně přislíbeno. Pocit křivdy, který jsme měli po krachu státem a jeho tehdejšími představiteli tolik vyzdvihovaného H-Systemu, přebolel. Naši členové v H-Systemu přišli o více než 470 milionů korun. Skutečně jsme se rozhodli pomoci si sami a bez halasného dožadování se svých práv soudní cestou. Z vlastních (osobních) prostředků jsme shromáždili další více než 120 milionů korun a se souhlasem tehdejšího správce konkursní podstaty jsme dostavěli více než 120 bytů, které byly řádně zkolaudovány a ve kterých bydlíme.

Po pěti letech od krachu H-Systemu jsme popisováni jako společníci a spojenci managementu H-Systemu, jako tuneláři, kteří se snaží ošidit ty, kdo po celou dobu od roku 1998 jen přihlíželi. Komentář Vaší paní redaktorky podle našeho názoru poprvé popsal naši kauzu pohledem, který vnímáme jako objektivní snahu nechat slyšet i druhou (tj. naši) stranu. Jsme velice rádi, když si můžeme přečíst, že jsme lidé, kteří mají normální starosti, kteří zakládají rodiny, mají děti.

Nelítostných postojů a odsudků si užíváme v poslední době až až. Začalo to v roce 2000, kdy ač jsme byli druhým největším věřitelem H-Systemu, jsme byli zbaveni možnosti ovlivnit průběh konkursu. Letošní hon na čarodějnice pokračuje zaujatými až inkvizitorskými výslechy, kterým se říká "výpověď svědků". Vše zatím vyvrcholilo zatčením našeho předsedy Ivana Krále a místopředsedy Pavla Středy kvůli tendenčně vyloženému odstavci v pět měsíců starém dopise. Podobných příkladů máme za posledních pár měsíců řadu.

Velice jsme proto ocenili tón, který na rozdíl od jiných médií zvolily Vaše noviny. Rádi bychom Vám za to poděkovali. Pokud budete mít zájem, rádi nabídneme podklady k dalším objektivním komentářům.

Za členy SBD Svatopluk

podepsáni členové bydlící v Horoměřicích a Velkých Přílepech

Připojeno 40 podpisů.