Protest členů SBD Svatopluk proti vyjádření státního zástupce Borise Havla

Nejvyšší státní zastupitelství ČR v Brně
k rukám nejvyšší státní zástupkyně
Jezuitská 4
660 55 Brno

V Horoměřicích 19.12.2003

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

již mnohokrát jsme se obraceli na různé veřejné činitele s žádostí o pomoc při spravedlivém dořešení kauzy H-System, kde je naše stavební bytové družstvo Svatopluk obviňováno z tunelování firmy H-Systém. Bohužel, zatím marně a v televizi vidíme, jak vedoucí představitelé H-Systemu chodí k soudu s úsměvem a představitelé družstva v poutech. Před několika dny tato soudní fraška překročila všechny meze, když ČTK a Česká televize 8. 12. 2003 v hlavní zpravodajské relaci přinesla informaci státního zástupce Borise Havla o tzv. klíčovém obratu ve vyšetřování, kdy se nalezl notářský zápis hovořící o tom, že jedním ze zakladatelů družstva Svatopluk byl samotný H-System.

Zakládající organizací družstva Svatopluk bylo Občanské sdružení klientů H-System, tedy oběti podnikání H-Systemu, nikoliv H-Systém, a firma Interdomov s.r.o, která po několika týdnech z družstva vystoupila. Ani jeden z těchto subjektů neměl nic společného s firmou H-System (když pomineme fakt, že členy Občanského sdružení byli všichni její klienti) – viz. Příloha č.1.

V projevu státního zástupce Borise Havla, který celý případ vede, nelze hovořit o chybě vzniklé přeřeknutím, ale o záměrném dezinformování a manipulaci s veřejným míněním, neboť jako profesionál musí být schopen vyhodnotit správně podklady o založení SBD Svatopluk.

O jeho zaujatosti a ztrátě objektivního pohledu na věc svědčí i to, že poslední dobou čím dále tím častěji vystupuje ohledně této kauzy v televizi a dalších médiích, jakož i způsob jeho často velmi emotivního vystupování, které má daleko od chladné profesionality státního úředníka. To budí stále více dojem, že je odhodlán i za cenu opuštění odborných postupů formalizovaných v procesních předpisech a přechodu na mediální politizování kauzy, dosáhnout svého úspěchu ve věci.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, družstvo Svatopluk jsme založili proto, abychom se pokusili minimalizovat ztrátu svých investic, a abychom realizovali svou potřebu bydlení. Družstvo sdružuje 65% klientů, kteří dali H-Systemu 476 milionů Kč. Akce charakteru „zástava majetku H-Systemu“, které družstvo provedlo pro ochranu svých investic a které jsou nám podsouvány jako tunelování, nemají ani zdaleka hodnotu našich investic a pojem tunelování v této souvislosti proto považujeme za tendenční a zcela neoprávněný. Je nám zcela nepochopitelné, proč stát v celé kauze postupuje právě tímto způsobem, kdy se snaží zostudit a ožebračit lidi, kteří se snaží něco pozitivního vytvořit a na druhé straně na účet daňových poplatníků plně kryl ztráty v kampeličkách, které vlastně byly ztrátami lehkovážných podnikatelů, kterým nevyšel jejich od počátku nereálný podnikatelský záměr.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, Listina základních lidských práv dává právo na spravedlivý proces, žádáme Vás proto, abyste přezkoumala objektivnost přístupu státního zástupce JUDr. Havla, a protože podle našeho názoru svým chováním před celým národem prokázal svou podjatost, z případu ho odvolala a plnou silou své funkce se postavila za objektivní postup žaloby v kauze H-System, aby již nemohlo dojít k výše zmíněným excesům a aby s našimi představiteli bylo zacházeno v souladu s ústavní zásadou presumpce neviny.

Kontaktní adresa: J.Š.Baara 735, 252 62 Horoměřice

    Přílohy:
  1. Kopie ustavujících listin SBD Svatopluk (originál obsahuje stanovy družstva)
  2. Zpráva ČTK z 8.12.2003 vč. komentáře
  3. Články z deníků LN a Právo z 11.12.2003
  4. Výroční zpráva společnosti Česká finanční, výpisy z OR společností H-Systém a H-Systém Luxus
Na vědomí:
Prezident republiky, Ministr spravedlnosti

S pozdravem

Následují podpisy členů SBD Svatopluk