Aktuální zprávy

Pokud na těchto stránkách objevíte jakoukoli nepřesnost, dejte nám prosím obratem vědět pomocí odkazu Náměty a připomínky, ať můžeme provést opravu. SBD Svatopluk nerediguje soukromé názory vyjádřené na těchto stánkách.
Na stránkách proběhly početné úpravy související s dohodou mezi sdruženími klientů.

Starší články jsou k dispozici zde.

Nové stanovy SBD Svatopluk 19.05.2014
ke stažení zde
Členská schůze SBD Svatopluk 2014 19.05.2014
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva: členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve středu, dne 4.6.2014 od 13.00 hod. v Horoměřicích, kancelář SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735. V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo družstva náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk se koná ve středu, dne 11.6.2014 od 17.00 hod. v Kongresovém sále FTVS UK, 1.p. José Martího 31., PRAHA 6 - Veleslavín. Pro další informace klikněte na nadpis.
Členská schůze SBD Svatopluk 01.11.2013
Představenstvo družstva svolává členskou schůzi SBD Svatopluk, která se koná ve středu 6.11.2013 od 13 hod. v Horoměřicích, kancelář SBD Svatopluk. V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk je stanovena na středu 27.11.2013 od 17 hod. v Kongresovém sále FTVS UK, l.p. José Martího 31., PRAHA 6 - Veleslavín. Pro další informace klikněte na nadpis.
Formuláře ke stažení: 05.08.2013
uplatnění nároku poškozeného - Ing. Fabinger
plná moc
Zápis z náhradní členské schůze SBD konané dne 29.05.2012 16.08.2012
pdf ke stažení
Oznámení o částečném vypořádání v rámci konkurzu H-system 25.11.2011
Rozhovor s předsedou SBD panem Junkem 25.11.2011
článek z vydání č.22 ze dne 26.10.2011 KONKURZNÍ NOVINY
Pohledávka z náhrady škody za Ing. Petrem Smetkou 29.05.2010
Přečtěte si komentář představitelů družstva k zvláštnímu zájmu policie ohledně konkurzu na Petra Smetku.
Členská schůze SBD Svatopluk 15.11.2007
12.prosince 2007 od 18 hod. a náhradní členská schůze v 18:30 v budově FTVS UK, José Martího 31, Praha 6
Členská schůze SBD Svatopluk 17.10.2006
8.listopadu 2006 od 18:30 v kongres.sále FTVS UK, José Martího 31, Praha 6
  Předchozí články      Další články ...