Aktuální zprávy

Pokud na těchto stránkách objevíte jakoukoli nepřesnost, dejte nám prosím obratem vědět pomocí odkazu Náměty a připomínky, ať můžeme provést opravu. SBD Svatopluk nerediguje soukromé názory vyjádřené na těchto stánkách.
Na stránkách proběhly početné úpravy související s dohodou mezi sdruženími klientů.

Starší články jsou k dispozici zde.

Členská schůze SBD Svatopluk 01.11.2013
Představenstvo družstva svolává členskou schůzi SBD Svatopluk, která se koná ve středu 6.11.2013 od 13 hod. v Horoměřicích, kancelář SBD Svatopluk. V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk je stanovena na středu 27.11.2013 od 17 hod. v Kongresovém sále FTVS UK, l.p. José Martího 31., PRAHA 6 - Veleslavín. Pro další informace klikněte na nadpis.
Formuláře ke stažení: 05.08.2013
uplatnění nároku poškozeného - Ing. Fabinger
plná moc
Zápis z náhradní členské schůze SBD konané dne 29.05.2012 16.08.2012
pdf ke stažení
Oznámení o částečném vypořádání v rámci konkurzu H-system 25.11.2011
Rozhovor s předsedou SBD panem Junkem 25.11.2011
článek z vydání č.22 ze dne 26.10.2011 KONKURZNÍ NOVINY
Pohledávka z náhrady škody za Ing. Petrem Smetkou 29.05.2010
Přečtěte si komentář představitelů družstva k zvláštnímu zájmu policie ohledně konkurzu na Petra Smetku.
Členská schůze SBD Svatopluk 15.11.2007
12.prosince 2007 od 18 hod. a náhradní členská schůze v 18:30 v budově FTVS UK, José Martího 31, Praha 6
Členská schůze SBD Svatopluk 17.10.2006
8.listopadu 2006 od 18:30 v kongres.sále FTVS UK, José Martího 31, Praha 6
Náhradní členská schůze SBD Svatopluk 08.06.2005
Vzhledem k tomu, že členská schůze, svolaná na 6.června 2005, nebyla usnášení schopná, je svolána náhradní členská schůze se stejným programem na 20.června 2005 od 18 hod. v kongres.sále FTVS UK, José Martího 31, Praha 6.
Členská schůze SBD Svatopluk 30.05.2005
6.června 2005 od 18 hod. v kongres.sále FTVS UK, José Martího 31, Praha 6
  Předchozí články      Další články ...