Komentář účastníka jednání sdružení a družstev klientů H-Systému

Návrh uspořádat toto setkání se objevil během neformálního rozhovoru s JUDr. Hanou Marvanovou minulý týden. Jeho účastnici nabyli dojmu, že existuje sice mnoho rozdílných stanovisek, ale přesto lze nalézt věci, které lze udělat společně ku prospěchu všech. Příliš mnoho energie vynakládáme na boj mezi sebou, podáváme na sebe trestní oznámení a očerňujeme se, zatímco možnosti zachránit alepoň část našeho vkladu do H-Systému se zmenšují.

Schůzka proběhla opět ve sklepě pivnice U Glaubiců na Malostranském náměstí. Rozhovor zčásti moderoval pan Lacko, jehož profesionalitě lze připsat fakt, že setkání bylo podpisem společného zápisu, v němž se strany shodly na mnoha krocích týkajících se budoucnosti.

Průběh schůzky osciloval mezi připomínáním si minulých ran a hledáním racionálního postupu v budoucnu.

Bod 1. deklaruje společný postup. Jeho význam bude naplněn až tím, jak se podaří koordinovat další kroky. Je to velký příslib, ale může se také stát prázdnou deklarací.

Bod 2. se týká toho nejdůležitějšího, co je v tomto okamžiku třeba udělat. Návrh na zřízení fondu, pocházející od Pavla Středy, může přinést přelom v řešení našich problémů. Pokud se nastíněným způsobem podaří připsat pohledávku státních institucí "k dobru" klientům, radikálně se tím zlepší vyhlídky na navrácení nezanedbatelné části peněz utopených v H-Systému. Stát nám může, ale nemusí vyjít vstříc. Šance na úspěch se zvýší, budou-li klienti postupovat společně. Dáme státu příležitost, jak odčinit své neslavné účinkování jako spoluvlastníka H-Systému a zároveň vyřešit tíživou situaci mnoha občanů, aniž by musel cokoli investovat.

Bod 3. chce pojistit, aby jednání v této věci neprobíhala separátně. Bude-li každé sdružení jednat s příslušnými úředníky za sebe a přitom pomlouvat ostatní sdružení, šance na odkup zmizí.

Bod 4. se týká budování důvěry mezi klienty. Dává prostor k objasnění minulých činů a prezentování plánů do budoucna.

Bod 5. by snad mohl zastavit mediální kampaně, v nichž klienti bojují proti sobě.

Bod 6. vychází vstříc osobám, které mají pocit, že jejich jednání je na internetových stránkách prezentováno nepřesně nebo nekorektně.

Diskutovalo se dále o trestních obviněních podaných na představitele SBD Svatopluk. Paní Hana Marvanová řekla, že kdyby to bylo možné, stáhla by je, ale není to právně proveditelné. Proto obvinění byla zařazena do kategorie "minulých křivd", které se sotva dají odčinit, ale neměla by znemožnit spolupráci v budoucnu.

Na setkání se hovořilo o řadě dalších věcí, které však nedospěly do podoby společného zápisu. Jeden ze zástupců Majáku (muž ostříhaný na ježka, jméno neznám) například prohlásil, že ví, kam odtekly peníze z H-Systému. Když byl ostatními vyzván, aby to sdělil policejnímu vyšetřovateli, řekl, že si nebude pálit prsty. Škoda.

Na setkání přišel jako obvykle redaktor Hrabě z HN a také paní Ludmila Klofová z Večerní Prahy.