Aktuální zprávy

Pokud na těchto stránkách objevíte jakoukoli nepřesnost, dejte nám prosím obratem vědět pomocí odkazu Náměty a připomínky, ať můžeme provést opravu. SBD Svatopluk nerediguje soukromé názory vyjádřené na těchto stánkách.
Na stránkách proběhly početné úpravy související s dohodou mezi sdruženími klientů.

Starší články jsou k dispozici zde.

UPOZORNĚNÍ pro zájemce o koupi bytů v Horoměřicích 19.11.2020
Dne 21.10.2020 vyslovil Městský soud v Praze souhlas se zpeněžením majetkové podstaty přímým prodejem mimo dražbu – nemovitostí v Horoměřicích - zapsaných v Soupisu konkursní podstaty úpadce H-SYSTEM a.s., IČO 60192291. Stavební bytové družstvo Svatopluk v minulosti investovalo nemalé prostředky do liniových staveb (inženýrských sítí) a komunikací k prodávaným nemovitostem a je vlastníkem těchto staveb. Pokládáme za svou povinnost upozornit všechny zájemce, kteří nejsou členy SBD Svatopluk nebo nemají s SBD Svatopluk písemnou dohodu o užívání těchto staveb, že jim v případě odkoupení nemovitostí z konkursní podstaty BUDE ÚČTOVÁNO NÁJEMNÉ 100 Kč Z KAŽDÉHO 1 m2 BYTOVÉ PLOCHY MĚSÍČNĚ. Děkujeme za pochopení.
Zápis z náhradní členské schůze SBD konané dne 4.3.2020 21.04.2020
pdf ke stažení
Členská schůze SBD Svatopluk 2020 10.02.2020
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými stanovami družstva členskou schůzi SBD Svatopluk, která se koná ve středu 26.února 2020 od 11 hod. v Horoměřicích, v kanceláři SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735.

V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo náhradní členskou schůzi.

Náhradní členská schůze SBD Svatopluk se koná ve středu 4.března 2020 od 18 hod. v posluchárně P-5 FTVS UK, přízemí, José Martího 31, Praha 6 Veleslavín.

Pro další informace klikněte zde.

YouTube kanál Klient H-Systemu 16.09.2019
odkaz zde
Zápis z náhradní členské schůze SBD konané dne 6.3.2019 15.05.2019
ke stažení v pdf:
zápis
příloha (výzva a žádost o pomoc poškozeným klientům H-Systemu)
Členská schůze SBD Svatopluk 2019 30.01.2019
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými stanovami družstva členskou schůzi SBD Svatopluk, která se koná ve středu 27.února 2019 od 17 hod. v Horoměřicích, v kanceláři SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735.

V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo náhradní členskou schůzi.

Náhradní členská schůze SBD Svatopluk se koná ve středu 6.března 2019 od 18 hod. v posluchárně P-6 FTVS UK, přízemí, José Martího 31, Praha 6 Veleslavín.

Pro další informace klikněte zde.

Zpráva pro členy 01.11.2018
Konkurzní správce na Ing. Petra Smetku v médiích avizoval výplatu ve výši 0,387% z pohledávek uplatněných v tomto konkurzu. Částka však dosud nebyla uhrazena na účet SBD Svatopluk ani na účty dalších účastníků konkurzního řízení. V okamžiku připsání částky příslušející SBD Svatopluk budete neprodleně informováni na webových stránkách družstva.
Představenstvo Stavebního bytového družstva Svatopluk vyzývá všechny členy družstva, kteří tak ještě neučinili, aby se přihlásili o výplatu vyrovnání z konkurzní podstaty. 17.08.2018

Žádost o vyplacení zálohy z částečného konkurzního vyrovnání

Členská schůze SBD Svatopluk 2018 24.05.2018
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva: členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve středu, dne 13.6.2018 od 17.00 hod. v kanceláři SBD Svatopluk, J.Š.Baara 735, Horoměřice. V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolává představenstvo družstva náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze Stavebního bytového družstva Svatopluk se koná ve středu, dne 20.6.2018 od 17.00 hod. v posluchárně P5, FTVS UK, 1.p. José Martího 31., Praha 6 - Veleslavín. Pro další informace klikněte zde.
Zápis z náhradní členské schůze SBD konané dne 21.06.2017 23.06.2017
pdf ke stažení
  Další články ...