Aktuální zprávy

Pokud na těchto stránkách objevíte jakoukoli nepřesnost, dejte nám prosím obratem vědět pomocí odkazu Náměty a připomínky, ať můžeme provést opravu. SBD Svatopluk nerediguje soukromé názory vyjádřené na těchto stánkách.
Na stránkách proběhly početné úpravy související s dohodou mezi sdruženími klientů.

Starší články jsou k dispozici zde.

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI Stavebního bytového družstva Svatopluk 27.02.2024
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva náhradní členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná

ve čtvrtek, dne 14. března 2024 od 17:00 hod.
v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín

Představenstvo svolává tuto náhradní členskou schůzi, neboť řádná členská schůze svolaná na 27.2.2024 nebyla usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů. (Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných.)

Program:
1) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele
2) Projednání námitek vyloučených členů
3) Volba členů představenstva družstva
4) Diskuse a přijaté závěry

Vzhledem k registraci a s ní spojené administrativě Vás žádáme, abyste se snažili dostavit se do místa konání schůze alespoň 15 min. před stanoveným začátkem jejího konání.

Za představenstvo SBD Svatopluk
Ing. Martin Junek a Jiří Parma

pozvánka (pdf) ke stažení
plná moc (pdf) ke stažení

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SBD SVATOPLUK (2024) 09.02.2024
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná v úterý, dne
27. února 2024 od 17:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín.

V případě, že schůze nebude usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi na den
14. března 2024 od 17:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín. (Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.)

Program:
1) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele
2) Projednání námitek vyloučených členů
3) Volba členů představenstva družstva
4) Diskuse a přijaté závěry

Vzhledem k registraci a s ní spojené administrativě Vás žádáme, abyste se snažili dostavit se do místa konání schůze alespoň 15 min. před stanoveným začátkem jejího konání.
Za představenstvo SBD Svatopluk
Ing. Martin Junek a Jiří Parma

pozvánka (pdf) ke stažení
plná moc (pdf) ke stažení

Členská schůze SBD Svatopluk 2024 09.02.2024
Vážení členové,
z důvodu administrativní chyby představenstvo družstva ruší členskou schůzi svolanou na den 22. února 2024 od 17:00 hod.
Současně s tím představenstvo svolává novou řádnou členskou schůzi na den 27. 2. 2024 a to samostatnou pozvánkou zveřejněnou dnes 9. 2. 2024 na stránkách družstva a zároveň rozesílanou členům družstva. S ohledem na historickou zkušenost je pravděpodobné, že členská schůze dne 27. 2. 2024 nebude usnášeníschopná, a představenstvo tedy v takovém případě svolá následně náhradní členskou schůzi na den 14. března 2024 od 17:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín. (Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.)
Za představenstvo SBD Svatopluk
Ing. Martin Junek a Jiří Parma
Členská schůze SBD Svatopluk 2024 07.02.2024
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve čtvrtek, dne 22. února 2024 od 17:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín V případě, že schůze nebude usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi na den 14. března 2024 od 17:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín. (Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.) Program: 1) Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele 2) Projednání námitek vyloučených členů 3) Volba členů představenstva družstva 4) Diskuse a přijaté závěry Vzhledem k registraci a s ní spojené administrativě Vás žádáme, abyste se snažili dostavit se do místa konání schůze alespoň 15 min. před stanoveným začátkem jejího konání.

pozvánka (pdf) ke stažení
plná moc (pdf) ke stažení

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk 22.05.2023
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva náhradní členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná

ve středu, dne 7.června 2023 od 18:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín

pozvánka (pdf) ke stažení

Náhradní členská schůze SBD Svatopluk 2023 (2) 22.05.2023
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva náhradní členskou schůzi Stavebního bytového družstva Svatopluk, která se koná ve středu, dne 7. června 2023 od 18:00 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín. Představenstvo svolává tuto náhradní členskou schůzi, neboť řádná členská schůze svolaná na 15.5.2023 nebyla usnášeníschopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů. (Náhradní členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných.)
Návrh stanov SBD 03.05.2023
Návrh úplného znění stanov po změnách, o kterých se bude hlasovat na nadcházející schůzi SBD.

pdf ke stažení

Členská schůze SBD Svatopluk 2023 (2) 30.04.2023
Představenstvo družstva svolává v souladu s platnými Stanovami družstva členskou schůzi SBD Svatopluk, která se koná v pondělí 15. května 2023 od 18 hod. v posluchárně P2, FTVS UK, José Martího 31, 16252 Praha 6 – Veleslavín V případě, že schůze nebude usnášení schopná z důvodu nízkého počtu přítomných členů, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi.

pozvánka (pdf) ke stažení
plná moc k zastupování na členských schůzích (pdf) ke stažení

Zápis z náhradní členské schůze SBD konané dne 15.3.2023 24.04.2023
pdf ke stažení
Zápis z členské schůze SBD konané dne 22.2.2023 24.04.2023
pdf ke stažení
  Další články ...